Ohjelmakoodia ja geometrisiä kuvioita.

Savonia-artikkeli: Korkeakoulutuksen murros ottaa uusia kierroksia, tekoälyn ensimmäinen aalto saapui

#SavoniaAMK

Tekoälyn kehitys ja ChatGPT julkaisu

Ymmärrykseni korkeakoulutuksen tulevaisuudesta muuttui vuosi sitten nähtyäni tulevaisuudentutkija Risto Linturin videon, jossa hän yhteisopetti luovaa johtamista GPT-3 tekoälyhahmon kanssa. Tekoäly GPT-3 näytti ja puhui kuin oikea ihminen, enkä ilman taustatietoa olisi osannut muuta epäillä. Tuolloin oivalsin, kuinka merkittävästi tekoäly tulee korkeakoulutusta muuttamaan niin organisaatioiden kuin opettajienkin näkökulmasta. Olin totaalisen hämmästynyt, kuinka pitkälle tekoäly oli jo tuolloin kehittynyt.

Torstaina 30.11.2022 tekoälyn arkipäiväistyminen otti merkittävän seuraavan askeleen, kun OpenAI-yrityksen kehittämä ChatGPT tekoälymalli julkaistiin vapaaseen internet käyttöön. ChatGPT on chattibotti, joka vastaa käyttäjän kysymyksiin ihmismäisesti ja hämmästyttävän tarkasti. Mallin vahvuuksia ovat sen helppokäyttöisyys ja noh, sen käsittämätön tiedon käsittely- ja tiivistämiskyky.

Mallia onkin lyhyessä ajassa käytetty maailmanlaajuisesti huimia määriä. ChatGPT:n käyttö on tällä hetkellä ilmaista yrityksen edelleen kehittäessään mallia, mutta jatkossa käyttömaksu on todennäköinen. ChatGPT ja muut tulevat tekoälymallit tulevat lähitulevaisuudessa disruptoimaan monia toimialoja, myös korkeakoulutusta, johon keskityn tässä kirjoituksessa.

ChatGPT:n käyttökohteet ja vaikutukset opiskelijoiden osaamisen arviointiin

Osa opiskelijamme on epäilemättä jo hyödyntänyt ChatGPT:ä ja on turvallista olettaa, että ilosanoma leviää nopeasti. Käyttäjä voi pyytää mallia esimerkiksi kirjoittamaan sanamitallisesti määritellyn esseen aiheesta kuin aiheesta. Malli osaa vastata lähes kysymykseen kuin kysymykseen, joten opiskelijat pystyvät hyödyntämään sitä laajasti esimerkiksi erilaisien oppimistehtävien tekemisessä. ChatGPT pystyy kirjoittamaan jopa koodia, luomaan runoja jne.

Ongelmalähtöisesti tarkasteluna ChatGPT mahdollistaa opiskelijoille uudenlaisen tavan plagioida, josta meidän opettajien tulee olla tietoisia. Ja olkaamme rehellisiä, tietyntasoinen huijaaminen on ollut opiskelijoilla mahdollista jo aiemmin, mutta ei näin vaivattomasti. Opettajien tuleekin kriittisesti arvioida, kuinka opiskelijoiden saavuttama osaaminen jatkossa validoidaan. Voiko osaamisen arviointi edelleen tapahtua verkossa tapahtuvien tenttien, tehtävien ja esseiden avulla? Plagiaatintunnistus ohjelmat eivät nykyisellään tunnista ChatGPT tuottamaa tekstiä plagiaatiksi, koska se on tekoälyn tuottamaa tekstisynteesiä. Olemmeko siis palaamassa aikaan, jolloin opiskelijat istuvat kiltisti pulpettiensa äärellä ja kirjoittavat kokeensa papereille? No tuskinpa, mutta epäilemättä uusiakin ratkaisuja tarvitaan osaamisen arviointiin.

ChatGPT julkaisun merkitys korkeakoulutukselle ja opettajille

ChatGPT on vielä keskeneräinen, mutta sitä kehitetään. Malli voi antaa vääriäkin vastauksia sekä toimia epäloogisesti. Sen ympärillä on paljon keskustelua, avoimia kysymyksiä ja myös epäilyksiä. Mutta uskomattoman toimiva se on jo nykyisellään. Miettikää, mitä kaikkea tekoäly pystyy tekemään viiden vuoden kuluttua. Kuinka kaukana olemme siitä utopiasta, että tekoäly hahmo opettaa opiskelijoita paremmin kuin keskiverto opettajamme? Mikä on korkeakoulutuksen rooli vastaavassa tiedon saatavuuden lisääntymisessä? Entä meidän opettajien?

Uuden ajan kynnyksellä, opettajien kannattaakin pohtia, mitä lisäarvoa aidosti tuomme opiskelijan oppimisprosessiin. Opettajan rooli tiedon kaatajana sai jälleen uuden, mahdollisesti kohtalokkaan iskun. Tiedonkäsittelyssä emme mahda tekoälylle mitään, joten roolimme siirtyy vahvemmin opiskelijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja tukemiseen. Autamme tunnetaidoissa, ongelmanratkaisussa ja eritoten tiedon soveltamisessa. Tekoälyn kehittyminen on nopeaa, nopeampaa, kuin mihin olemme korkeakoulutuksessa tottuneet reagoimaan. Uskon, että ChatGPT julkaisu toimii lyhyellä tarkastelujaksolla samanlaisena koulutuksen kehittämisen katalyyttinä, kuin covid-pandemia ja pitkällä tarkastelujaksolla, jonain huomattavasti merkittävämpänä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tekoäly on mahdollisuus, ei uhka.

ChatGPT mahdollisuudet

Pelkän ongelmalähtöisyyden sijaan, meidän tulisi pohtia, kuinka pystymme tekoälyä tehokkaasti soveltamaan sekä henkilökohtaisena että opiskelijoiden työkaluna. Opiskelukumppanina tekoäly tulee olemaan olennainen apuväline opiskelijoille, joten olisi lähtökohtaisesti virhe kieltää sen käyttö opiskelijoilta. Päinvastoin pitkässä juoksussa meidän tulee opettaa opiskelijoita soveltamaan tekoälyä eri konteksteissa, koska se tulee lähitulevaisuudessa olemaan heille hyvin keskeinen työelämätaito.

Kuva: AdobeStock

Lopuksi

Tämän tekstin tarkoituksena oli herättää ajatuksia ja erityisesti keskusteluja. Teksti raapaisee teemasta vain pintaa, mutta jokaisen opettajan tulee tiedostaa kyseisen mallin julkaisu. Suosittelenkin jokaista opettajaa käydä itse testaamassa ohjelman mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tästä linkistä pääset ChatGPT aloitussivulle: https://chat.openai.com/auth/login?next=%2Fchat

Sisään pystyt kirjautumaan henkilökohtaisella Google tai Microsoft tillilläsi. Haut kannattaa vielä tällä hetkellä tehdä englannin kielellä.
Likeköhän ikinä ollut vastaavaa murrosta, jonka keskellä nyt elämme ja on etuoikeus olla mukana tekemässä järkeviä ratkaisuja paremman tulevaisuuden puolesta. Voidaan turvallisesti todeta, että kani ei ole enää hatussa, eikä ole sinne myöskään palaamassa.

Kirjoittaja:

Mikko Myllymäki
Sh, TtM
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
Terveysala, Kuopio
mikko.myllymaki@savonia.fi