Ihminen istuu pöydän ääressä piirtämässä.

Savonia-artikkeli: KuPS – uusi ilme fanituotteille?

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Projektina luoda KuPSille satavuotisjuhlamallisto. Menikö pallo maaliin? KuPS Oy toimeksianto oli suunnitteluprosessi, jossa toteutamme malliston, joka sisältää koruja ja mahdollisesti muita kohderyhmälle soveltuvia tuoteideoita. Projektissa kartoitettiin käyttäjäryhmiä, joista valitaan suunniteltavalle mallistolle uskottava käyttäjäryhmä ja sitä puhutteleva tuotetarina. Tuoteportfoliossa oli tavoitteena löytää uusia ja uudenlaisia fanituotteita.

Meidän vastuullamme oli tuottaa ja esitellä uusia tuoteideoita KuPS Oy:lle ja valmistaa valituista koru- ja tuoteideoista proto- ja mallikappaleita projektin esittelykäyttöön. KuPS Oy:n vastuulla on osallistua kolmeen yhteiseen projektipalaveriin ja antaa niissä suunnitteluprosessia ohjaavia ohjeita ja palautetta opiskelijoille.

Haasteena oli saada palautetta aikataulussa. Haastavaa oli myös pohtia, miten otamme huomioon eri kohderyhmiä ja miten otamme huomioon mahdolliset asiakas profiilit. Koska ideoita oli paljon, haasteena oli saada mallistolle yhtenäinen ilme.

Koska ideoita oli paljon, haasteena oli saada mallistolle yhtenäinen ilme.

Opiskelijoille projektista teki tärkeän mahdollisuus kehittyä ammattilaisena ja luoda valmiita tuoteideoita asiakkaalle. KuPSille projekti oli tärkeä, koska sillä he saivat uusia tuote- ja markkinointi-ideoita 100-vuotisjuhlaan ja myös sen ulkopuolelle. KuPS ja Savonia saivat lisää näkyvyyttä yhteistyön kautta.

Tavoitteena oli luoda KuPSille koordinoitu fanituotemallisto, joka sisältäisi koruja ja muita kohderyhmälle soveltuvia tuoteideoita KuPSin fanituoteportfolioon. Tehtävänä oli kartoittaa käyttäjäryhmiä, joista valitaan mallistolle uskottava käyttäjäryhmä ja sitä puhutteleva tuotetarina. Tuotteiden tulisi lähtökohtaisesti olla paikallisesti valmistettavia ja ottaa se huomioon suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana oli multifunktionaalisuus.

Osallisina projektissa olivat KuPS eli Kuopion Palloseura. KuPS on yksi Suomen menestyneimmistä jalkapalloseuroista. KuPS tuo ihmiset yhteen nauttimaan urheilusta ja jakamaan sen tuomia tunteita. KuPSin naisten edustusjoukkue osallistui tiimimme järjestämään haastatteluun. Projektissa mukana olivat myös Savonia ammattikorkeakoulu sekä opiskelijat.

Ihminen istuu pöydän ääressä piirtämässä.

Design Sprint ja muuta kivaa

Projekti aloitettiin tutkimalla KuPS:ia yrityksenä. Tutkimme esimerkiksi KuPS:in arvoja, visiota, asiakasryhmiä sekä olemassa olevia tuotteita. Kartoitimme myös mallistoomme vaikuttavia trendejä, sekä loimme mahdollista käyttäjäryhmää edustavia profiilihenkilöitä. Lisäksi pohdimme malliston visuaalista ulkoasua. Apuna käytimme Sitraa sekä WGSN:ää. Luovaa prosessia aloittaessa tiimimme osallistui Savonian opiskelijan, Laura Kurikan, vetämään Design Sprinttiin. Design Sprint sisälsi kolme osuutta ja yhden osuuden pituus oli 12 tuntia.

Pääsimme käyttämään erilaisia aktivoivia harjoitteita, esimerkiksi tarinallisuuteen ja luonnosteluun liittyen. 36 tuntia sisälsi kolmen viikon työmäärän. Projektin edetessä, saimme palata takaisin ja pohtia asioita uudelleen, esimerkiksi malliston visuaalisen ilmeen suhteen. Valmistimme mallistomme koruista kolme prototyyppiä. Prototyyppien avulla näimme konkreettisesti miltä korut tulisivat näyttämään.

Naisen kaulassa on kolme kaulakorua.

Projekti antoi opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä asiakasprojektissa, ja ammattitaito lisääntyi. Projekti antoi asiakkaalle uuden näkemyksen fanituotteista, uusia näkökulmia käyttäjistä, sekä uudenlaisia ideoita, joita hyödyntää tulevaisuudessa KuPSin tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Opimme malliston valmistamisen prosessin alusta loppuun. Opittiin asiakkaan kohtaamista, ryhmässä toimimista, sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Kehityttiin aikataulussa pysymisessä ja tavoitteen kiteyttämisessä.

Heti projektin alkuvaiheista lähtien ryhmän kesken tehtiin selväksi ryhmäkohtaiset tavoitteet ja säännöt, ja noudatettiin niitä kykyjen ja aikataulujen mukaisesti. Tavoitteena oli luoda tunnistettava ja yhtenäinen mallisto, sekä saada aikaan realistisia ja myyntikelpoisia tuotteita. Onnistuimme tavoitteessa ja mallisto sai yhtenäisen ilmeen, joka sopii KuPSin brändiin.

Roolit projektin aikana:
Sanni: havainnollistavat kuvat Lauri: 3D-renderöinti
Riikka: visuaalinen ilme

Kirjoittajat:

Sanni Turpeinen Instagram @turpeinen.sanni , Riikka Koivusaari Instagram @koivusaaririikka Lauri Turunen Instagram @lauri.turunen.design, muotoilun opiskelijat.