pylväsdiagrammi näytön päällä

Savonia-artikkeli: LEAP-kasvuohjelmassa mukana pk-yrityksiä eri toimialoilta

#SavoniaAMK

Marraskuussa 2021 alkanut LEAP-kasvuohjelma on päässyt tekemään valmennuksia useille pohjoissavolaisille pk-yrityksille. Olemme saaneet iloksemme huomata, että yrityksillä on tarvetta valmennukselle ja yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut hyvin tuloksellista. Pk-yrityksen pyörittäminen on haastavaa ja vaikka yrityksellä onkin selkeä suunta, on joskus tarvetta ulkopuoliselle näkemykselle. LEAP-kasvuohjelmaan osallistuneille yrityksille on tehty kattava yritysanalyysi, jossa on tunnistettu yrityksen liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä. Yritysanalyysin pohjalta yrityksille on laadittu räätälöity kasvusuunnitelma, joka sisältää aikataulutetun ja priorisoidun suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

LEAP-kasvuohjelmaan osallistuneet yritykset toimivat usealla eri toimialalla, mutta yhteistä yrityksille on niiden halu kehittää yrityksen eri osa-alueita, jotta ne voisivat paremmin vastata asiakkaidensa tarpeisiin. Varsinkin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa asiakkaiden tarpeet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. LEAP-kasvuohjelmaan on osallistunut muun muassa seuraavat yritykset:

 • Henkilöstöpalveluyritys ATA Henkilöstöpalvelut Oy
 • Tietotekniikan palvelutalo ITC Solution Group Oy
 • Hitsausyritys Karsteel Oy
 • Rakennusliike Kumoni Oy
 • Älyvaatteita suunnitteleva ohjelmistoyritys Myontec Oy
 • Harjoittelukeskusta pyörittävä Kuopion Oheisharjoittelukeskus Oy
 • Psykoterapiapalveluita tuottava Psykoterapiapalvelu Mielenpaja
 • Liikunta-, leiri- ja koulutuspalveluita tuottava Hombu Oy
 • Metallikoneistamo Piippo Oy
 • Suunnittelutoimisto SolidComp Oy
 • Sähköasennusliike Asennustekniikka Lyytinen Oy (Spine Electric)
 • Tuotantoyhtiö Taustamarkkinat BGMT Oy
 • Nuohousyritys Virranta Oy

LEAP-kasvuohjelma asiakkaiden kokemana

Toteutimme kesäkuussa 2022 NPS-kyselyn, jolla halusimme mitata LEAP-kasvuohjelmaan osallistuneiden yritysten asiakastyytyväisyyttä. Saimme NPS-luvuksi 62, joka on erinomainen tulos. Tämän lisäksi saimme yrityksiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia, jotka huomioimme kasvuohjelman kehityksessä. Erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota koko palvelupolkuun, jotta yritys saa oikeanlaista palvelua myös LEAP-kasvuohjelmaan osallistumisen jälkeen. Tulemme rakentamaan tätä varten entistä paremmat verkostot alueen toimijoihin, jotka ovat avainasemassa yritysten tukemisessa. Lisäksi huomioimme paremmin yritysten verkostoitumis- ja kouluttautumistarpeet. Seuraavassa kooste palautteesta ja kehittämisehdotuksista:

”Kiitos vetäjille. Todella ammattitaitoista haastamista kasvun johtamiseen.”

”Kattava läpileikkaus yrityksen nykytilanteeseen, kuitenkin painottaen tulevaisuuden tavoitteita ja kasvua. Haastava kokonaisuus, joka kuitenkin kannattaa läpikäydä. Sopii erityisen hyvin pienille yrityksille.”

”Hyvien havaintojen ja nostojen kylkeen selkeämpi polku eteenpäin- mistä ja keneltä saa mitäkin jne.”

”Vasta yhden kerran asian tiimoilta nähty, joten vaikea tarkempia kehitysehdotuksia antaa. Osaavaa porukkaa tuntuu olevan mukana ja varmasti tulemme saamaan hyötyä kasvuohjelmasta yritykselle.”

”Alustavasta esittelystä ymmärsin, että ohjelmaan sisältyisi enemmän verkostoitumista sekä koulutuspäiviä, näitä jäin hieman kaipaamaan. Sparraukseen olen erittäin tyytyväinen.”

”Hyvät vetäjät suosittelen.”

Ole meihin yhteydessä ja tule mukaan LEAP-kasvuohjelmaan!

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija
p. 050 537 0525, juhamatti.huusko@savonia.fi

Lauri Kerman, projektipäällikkö
044 785 6815, lauri.kerman@savonia.fi

Jarmo Viljaharju, liiketoiminta-asiantuntija
044 785 6817, jarmo.viljaharju@savonia.fi

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa LEAP – Kasvuhakuisten pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen-hanketta (S22661), jonka toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Osarahoittajana ja yhteistyökumppanina toimii Business Kuopio.