Savonia-artikkeli: Luova REAKTIO! edistää luovan talouden kasvua

Tänä syksynä toimintansa aloittanut Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke syntyi reaktiona luovien alojen ja erityisesti tapahtuma-alan koronakurimukseen sekä edistämään digitaalisuutta luovan talouden liiketoiminnassa.

– Emme voi jäädä odottamaan, että kaikki palautuu ennalleen, vaan luovien alojen täytyy mennä eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen. Koronan negatiiviset vaikutukset luoville aloille on käännettävä positiiviseen suuntaan. Nyt on juuri sopiva hetki rakentaa tulevaisuuskestäviä ratkaisuja ja ansainnan mahdollisuuksia digitaalisuutta hyödyntäen, toteaa hankkeen projektipäällikkö Raisa Leinonen.

Luovat alat ja erityisesti tapahtumateollisuus ovat yksi pahiten koronapandemiasta kärsineitä aloja. Kun ennen koronapandemiaa luovat alat työllistivät yli kaksi kertaa enemmän kuin autoteollisuus ja tietoliikenne yhteensä, niin yksistään tapahtuma-alojen liikevaihto on pudonnut viimeisen vuoden aikana keskimäärin 74 %. Alalta on poistunut yrityksiä sekä osaavaa työvoimaa, mikä hankaloittaa elpymistä. (Kuusisto&Sahlsted, 2021)

Moni yritys on joutunut ratkaisemaan digitalisuuden tuomat haasteet lennosta. Ne yritykset, jotka pystyivät muuttamaan toimintaansa digitaaliseksi, ovat selvinneet pahimpien pandemia-aikojen yli. Myös uusia yrityksiä on syntynyt muun muassa tapahtumien järjestämiseen, mutta osalla toimijoista digitalisuuden hyödyntämistä jarruttaa osaamisvaje.

Luova REAKTIO -hanke vastaa koronapandemian esiin tuomiin haasteisiin. Hankkeen toimenpiteillä lisätään digitalisuuden yhdistämistä moderniin tapahtumatuotantoon ja kehitetään luovien alojen digitaalista liiketoimintaosaamista ja toimimista palveluverkostoissa. Yritysten ja yhteisöjen osaamista ja yhteistoimintaa kehitetään valmennusten, yhteiskehittämisen ja toisilta oppimisen avulla. Jokaisen mukaan tulevan toimijan tarpeet digitalisuuden osalta kartoitetaan ja valmennusten tueksi osallistujat voivat hyödyntää hankkeen tarjoamia täsmäsparrauksia.

Liiketoimintaosaamisessa kuljemme osaamisen sanoittamisesta ja tuotteistamisesta aina myyntiin ja markkinointiin saakka. Tapahtumatuotantojen valmennuksissa pureudutaan käytännön osaamiseen ja digitalisuudesta lisäarvoa tuoviin osa-alueisiin.

Valmennukset aloitetaan vuoden 2022 alkupuolella ja hankeaikana (5/2023 saakka) tullaan järjestämään myös koulutuskokonaisuuksia tulevaisuustaitoihin, yhteiskehittämisen ja muotoilun menetelmiin sekä vihreän siirtymän sisältöihin.

Hanke on paitsi koulutushanke, myös verkottumishanke. Tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät ristipölytystä ja yhteistyötä luovien ja muiden toimialojen välillä. Yhteistyö mahdollistaa asioiden katsomisen eri näkökulmista ja luovien alojen tekijöillä on paljon annettavaa uusien innovaatioiden ja tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen.

Luova REAKTIO! jatkaa Luova Veto! -hankkeen työtä, jonka tuottama maakunnan ensimmäinen kehittämis- ja toimenpideohjelma nosti esiin luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa ja luovan osaamisen merkitystä alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Hankkeen osallistujien kesken käydään tutustumassa myös valtakunnallisiin, onnistuneisiin esimerkkeihin luovien alojen digitalisaatiosta. Tämä edesauttaa ristinpölytystä myös maakunnan rajojen ulkopuolelta.

Luova REAKTIO! -hanke on suunnattu erityisesti luovien alojen ja tapahtuma-alojen toimijoille. Mikäli kiinnostuit, täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Luova REAKTIO yhteydenottolomake löytyy klikkaamalla tästä.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella 2.8.2021-31.5.2023, jolla tuetaan
Covid-19-pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittajat:

Projektipäällikkö Raisa Leinonen , Savonia-amk / Monialainen TKI

Viestintäsiantuntija Terhi Rissanen, Savonia-amk / Monialainen TKI

Lähteet: Kuusisto ja Sahlsted, 2021, Selvitys suomalaisesta tapahtumateollisuudesta, sen erityispiirteistä, nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, Business Finland