Savonia-artikkeli: Mitä jäi käteen European Region of Gastronomy 2020-2021 –tunnustuksesta?

European Region of Gastronomy 2020-21 juhlavuodet ovat päättymässä Pohjois-Savossa ja on tulosten analysoinnin aika. ERG-tunnustuksen ympärillä on ollut käynnissä hankekokonaisuus, jota ovat toteuttaneet Savonia, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset Itä-Suomi, Kehitysyhtiö SavoGrow, Savon koulutuskuntayhtymä, Palvelualan opisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Vuodenvaihteessa päättyvät Savonian hallinnoimat Savolaisuus on makuasia- ja Gastro Business-hankkeet, joiden tuloksiin tämä artikkeli keskittyy. ProAgrian/Maa- ja kotitalousnaisten Juhlavuosi –hanke jatkuu syyskuun 2022 loppuun asti.

Pohjoissavolainen ruokakulttuuri ja raaka-aineidemme tunnettuus on saanut kuluneiden kahden vuoden aikana aimo buustauksen ERG-tunnustuksen ympärille rakennetuista hankkeista. Vaikka korona muutti toimintasuunnitelmat niin juhlavuoden ohjelman kuin kouluttamisen osalta, pystyttiin toimintaa muokkaamaan olemassa olevan tilanteen mukaan.

Gastro Business keskittyi kouluttamaan ja kehittämään

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business hankkeessa (ESR) kehitettiin lähiruoka-alalla olevien toimijoiden kuten ravintoloiden, tuottajien ja matkailuyritysten osaamista ja yhteistyötä. Konkreettisesti tämä tarkoitti monipuolista yli 50 koulutuksen ja sparraustilaisuuksien sarjaa mm. tuotekehityksestä, vastuullisuudesta ja markkinoinnista. Lisäksi ERG-hankkeet järjestivät yhteistyössä n. 30 verkostoitumistilaisuutta jo vuodesta 2019 alkaen, joissa yrittäjät saivat mahdollisuuden löytää uusia kumppaneita.

Tämä näkyikin monipuolisena tuoteyhteistyönä; marjantuottajan tuotteet löysivät paikkansa ravintoloiden lautasille ja hillot sekä hunajat lähiruokapuoteihin. Mukana yhteistyössä oli n. 80 maksavaa hankekumppania sekä kymmeniä muita yrityksiä, jotka osallistuivat hankkeen koulutuksiin ja Makumittelö-videosarjan työstämiseen.

Liepuska, Kala-Lappi, RPS Brewing ja Lignell & Piispanen etunenässä lähtivät vahvistamaan yhteistyötä ja kansainvälistä osaamista. Kuva: Marc Sabat.
Liepuska, Kala-Lappi, RPS Brewing ja Lignell & Piispanen etunenässä lähtivät vahvistamaan yhteistyötä ja kansainvälistä osaamista. Kuva: Marc Sabat.

Kansainvälinen Local Food Gift –ohjelma antoi ruokalahjojen kehittämisessä onnistumisen elämyksiä useille yrittäjille ja toi kansainvälisen palkinnon viidelle pohjoissavolaiselle tuotteelle. Ohjelmassa oli mukana kahtena vuonna yhteensä 30 yritystä ja n. 50 tuotetta. Tuotteita voi ostaa mm. Koivumäen kartanolta, Puijon majalta ja Kuopion kauppahallin Tullintuvasta. Historiassaan ensimmäinen European Food Gift Challenge, kansainvälinen ruoka- ja keittiötavaralahjakilpailu, toteutettiin osana Gastro Business –hanketta syyskuussa 2020.

Local Food Gift –ohjelmassa menestyneitä tuotteita.
Local Food Gift –ohjelmassa menestyneitä tuotteita.

YouTubessa katsottavissa olevassa Makumittelö–minisarjassa tutustuttiin alueen raaka-aineisiin ja Pohjoismaiseen ruokavalioon mm. Lotta Saahkon mukana. Videot ja siihen liittyvät julkaisut tavoittivat n. 200 000 seuraajaa eri somekanavien kautta loka-marraskuussa 2020.

Hankkeessa mitattiin ERG-alueen indikaattoritietoja. Tuloksista mainittakoon ruokamatkailutuotteiden määrä: ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten ERG Juhlavuosi –hankkeessa valmistui yli 60 ruokamatkailutuotekorttia. Lähiruoan käyttö lisääntyi hankkeiden aikana ravitsemis- ja elintarvikealan hankekumppaneiden osalta 46 %:sta 48 %:iin (luvut perustuvat yritysten toimittamiin laskelmiin tai arvioihin).

Salmi Platformin kanssa yhteistyössä toteutetut asiakaskyselyt nostivat esiin ruokatapahtumien alueellisen vaikuttavuuden. Mm. Rautalammin Pestuumarkkinoilla syyskuussa 2021 vieraili 9000 henkilöä ja kävijät toivat yli 900 000 euroa alueelle. Pohjoissavolaisten kahvila- ja ravintola-asiakkaiden ostokäyttäytymistä selvittäneen kyselyn alustavien tulosten mukaan kahviloissa ja ravintoloissa vieraillaan keskimäärin 2-5 krt/kk ja yhdellä käynnillä käytetään rahaa 11-60 e. Ruoka- tai kahvittelupaikka valitaan laadun, hyvän menun ja palvelun perusteella.

Kotimainen matkailu kukoisti Pohjois-Savossa varsinkin heinäkuussa 2021 ja Kuopio oli Suomen 5. suosituin, kun vertaillaan yöpymisten määrää 1. Yöpymisiä oli tammi-heinäkuussa 2021 283 648 (joista ulkomaalaisten yöpymisiä 10 900), mikä oli 12 % enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2020 (249 000). Ennen koronaa tammi-heinäkuussa 2019 Kuopiossa oli 265 000 yöpymistä. Kuopiossa yöpymisten määrä kasvoi kokonais- ja kotimaisten yöpymisten osalta ja laski kansainvälisten yöpymisten osalta. Vaikka koronalla on tähän menestykseen varmasti vaikutusta, soisi kehittyneen ruokamatkailunkin houkuttelevan alueelle matkailijoita, sillä tuskin Pohjois-Savoon tullaan vain makeiden yöunien toivossa.

Savolaisuus on makuasia -hanke nosti lähiruokaa ja yhteisöllisyyttä

Savolaisuus on makuasia –hankkeessa (EMR) keskityttiin lähiruoan arvostuksen ja tunnettuuden lisäämiseen oman alueemme ihmisten keskuudessa. Lähiruoan tulisi saada enemmän painoarvoa päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosruokailussa ja tähän pyrittiin vaikuttamaan myös päättäjätapaamisissa, joita järjestettiin tavoitteiden mukaisesti yhteensä kuusi kertaa.

Yhteisölliset työpajat maahanmuuttajien keskuudessa, seniori-ikäiseille suunnatut lähiruokatreffit sekä erilaiset pop-up tapahtumat, joissa paikalliset tuottajat pääsivät matalalla kynnyksellä esittelemään tuotteitaan, olivat hanketoiminnan ydintä. Erityisesti ikäihmisille suunnatut lähiruokatreffit osoittautuivat erittäin suosituiksi ikäihmisten keskuudessa Kuopiossa, Vieremällä, Leppävirralla, Rytkyssä ja Korpijoki-Ohenmäellä. Lähiruokaa integroitiin vahvasti myös alueen ruoka-alan opintoihin ja opiskelijat pääsivät tekemään useita tilavierailuita. Korona-aika vaikutti toki hanketoimiin, mutta suhteellisen vähän. Sen sijaan hankkeessa löydettiin innovatiivisia ja uusia toimintamalleja tavoittaa hankeen kohdeyleisöt.

Esimerkiksi yläkouluille suunniteltujen työpajojen sijaan päädyttiin koronan vaikutuksen takia yhteistyöhön Suomen yhden suosituimman tubettajan, Roni Bäckin kanssa. Roni Bäckin Kuopiossa kuvattua ja yläkoululaisia kouluruokailun pariin kannustavaa videota on pelkästään Ronin YouTube -kanavalla katsottu jo yli 300 000 kertaa.

Leikki-ikäisille suunnattuja välipalapajoja onnistuttiin koronasta huolimatta järjestämään yhteistyössä MLL:n kanssa muutamia, mutta sen lisäksi teetettiin lapsille tuttujen hahmojen kanssa leikki-ikäisille suunnattuja välipalavideoita, jotka jäävät elämään ja innostamaan leikki-ikäisiä lähiruoan ja ruoanlaiton pariin myös hankkeen päättymisen jälkeen. Innovatiivisesti hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan myös pohjoissavolaisia päättäjiä virtuaalisten tilaisuuksien muodossa.

Savolaisuus on makuasian järjestämät POP UP -tilaisuudet osoittautuivat myös suosituiksi tilaisuuksiksi tutustua pohjoissavolaisiin tuottajiin ja tuotteisiin. Matkuksen kauppakeskus isännöi useamman kerran Taste Savo lähiruoka- ja lähituote POP Upia joko lähiruokatorin mallissa tai myöhemmin koronan myötä lähituoteputiikin mallilla. POP UP tilaisuuksia European Region of Gastronomy hengessä järjestettiin myös Karttulan torilla, Iisalmen torin joulunavauksessa ja Kuopion Joulutorilla koko joulutorin keston ajan.

Kuluttajat olivat ihastuneita löytäessään paikallisia tuotteita ja tilaisuudet mahdollistivat myös ERG-tunnustuksesta tiedottamisen laajoille yleisöille. Hankkeessa toteutetut julkisen ruokapalvelun lähiruokapäivät toimivat oivina vetureina lähiruuan käytön lisäämisessä ja useat toimijat haluavat jatkaa tätä työtä. Tilaisuudet olivat myös erinomaisia tilaisuuksia verkostoitua yli 100 alueen ruoka-alan toimijan kanssa.

Tiedotuksen kruunujalokivenä voitaneen hankkeessa pitää Savonian Secret -lyhytelokuvaa. Lyhytelokuva esittelee pohjoissavolaisia tuottajia ja tuotteita koskettavaan tyyliin, jota arvostettiin myös IGCAT:in Food Film Menu ruokaelokuvakilpailussa. Savolaisuus on makuasian teettämä Savonian Secret -lyhytelokuva voitti Food Film Menu 2021 kilpailun oman kategoriansa ja sijoittui kolmanneksi kaikki kategoriat huomioivassa yleisöäänestyksessä.

Myös Savonian Secret -lyhytelokuva jää elämään hankkeen päättymisen jälkeen kuten myös toivottavasti monet muut hankkeessa pilotoidut ja hyvin toimiviksi todetut toimintamallit kuten ikäihmisten lähiruokatreffit, leikki-ikäisten välipalapajat ja POP UP-tilaisuudet.

Kuva 3: Pohjoissavolainen ruokapöytä lumoaa herkuillaan.
Kuva 3: Pohjoissavolainen ruokapöytä lumoaa herkuillaan.

Tulevaisuuden visiot

”Kätketty helmi on tuotu valoon ja kiillotettu entistä kirkkaammaksi”, totesi Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen puheenvuorossaan ERG-hankkeiden päätösseminaarissa 24.11.2021. ”Alueen tunnettuus on noussut ja asiakaskokemuksen syvyys ja laatu kehittyneet. Työtä on kuitenkin edelleen tehtävänä, kun haemme paikkaamme järvimatkailun ykköskohteena: tarvitaan lisää sisältöjä, ostettavia tuotteita ja palveluketjuja.”

PoAgrian/MKN:n Juhlavuosi -hanke jatkaa vielä työtään näiden tavoitteiden hyväksi 2022 syksyyn asti. Loppukausi keskitytään tukemaan alueellisten tapahtumien kehittämistä sekä tuotteistamaan erilaisia ruokamatkailutuotteita ja rakentamaan palveluketjuverkostoja. Myös yhteistyö matkanjärjestäjien ja median kanssa jatkuu tiiviisti edelleen.

Kirjoittajat:

Henna Lehikoinen, projektipäällikkö, Gastro Business –hanke, Savonia AMK
Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, projektipäällikkö, Savolaisuus on makuasia –hanke, Savonia AMK
Jonna Smedberg, TKI-asiantuntija, Savolaisuus on makuasia –hanke, Savonia AMK
Kirsi Vartia, ruoka-asiantuntija, Gastro Business –hanke, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset Itä-Suomi

www.tastesavo.fi
Taste Savo löytyy myös Facebookista, Instagramista ja Youtubesta

Lähteet:
1 Kuopion matkailu tammi-heinäkuu 2021.Tilastotiedote 30.8.2021. https://www.kuopio.fi/documents/7369547/8762970/Tilastotiedote+10_2021+Kuopion+matkailu_hein%C3%A4kuu+2021.pdf/4bd42e99-23f9-4054-86e1-9c92e2a95bf1