Savonia-artikkeli: Musiikin merkitys hyvinvoinnillemme

Suomessa ja varsinkin Pohjois-Savossa väestö ikääntyy vauhdilla ja eliniänodote nousee. Tämä ei kuitenkaan merkitse terveempää vanhuutta. Pohjois-Savossa sairastavuusindeksi on muuta maata korkeampi ja esimerkiksi Kuopion sairastavuusindeksi on 129, joka on suurten kaupunkien ryhmässä maan korkein. Kuopiossa varsinkin mielenterveysindeksi oli vuonna 2014–2016 erityisen huolestuttavalla tasolla (160,2).

Sen lisäksi, että aivosairaudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, ne aiheuttavat myös paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Onkin arvioitu, että kaiken kaikkiaan aivosairaudet aiheuttavat Suomessa jopa 11 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Aivoterveyden edistämistyö kaipaa siten enemmän huomiota ja konkreettisia tekoja, jotta saamme edistettyä suomalaisten aivoterveyttä sekä alennettua kustannuksia. Tässä blogissa pohdimme, että millä tavoin musiikilla voisi olla nykyistä merkittävämpi rooli arjen elämässä ja aivoterveyden edistämisessä.

Musiikin merkitys hyvinvoinnillemme

Musiikki on läsnä kaikkialla siellä missä ihmisetkin ovat kuten esimerkiksi elokuvateattereissa, ravintoloissa, teattereissa, kauppakeskuksissa, lääkärin vastaanotolla ja juhlissa. Toiset tykkäävät kuunnella musiikkia, kun taas toiset nauttivat myös musiikin esittämisestä ja tekemisestä. Musiikki koostuu sävelistä, rytmistä, dynamiikasta ja rakenteesta ja sitä voidaan tuottaa instrumenteilla tai ihmisen keholla. Musiikin voidaan todeta olevan merkittävä osa arjen elämää, mutta sille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää.

Musiikki vaikuttaa ihmisiin monella eri tavalla ja sen on todettu tuottavan mielihyvää, vahvistavan tunteita, parantavan tarkkaavaisuutta sekä tukevan verbaalisia ja matemaattisia taitoja. Musiikkia voidaan käyttää avuksi myös kuntoutuksessa ja terapiassa. Musiikin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille tutkitaan usealla eri tieteenalalla, mutta kuten monessa muussakin tutkimuksessa, on jäljellä vielä paljon avoimia kysymyksiä, joihin vastaaminen tarvitsee lisää tutkimusta.

Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että laulaminen, liikkuminen musiikin tahtiin ja soittaminen aktivoivat aivojen motorista järjestelmää. Tällä on merkitystä, kun musiikkia käytetään oppimisen tai fyysisen kuntoutumisen tukena. Musiikin synnyttämät muistot vahvistavat tunnekokemusta ja tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi muistisairaiden kuntouttamisessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on sosiaalisessa mediassa pyörivät videot, joissa muistisairas ihminen osaa soittaa ulkoa esimerkiksi säveltämänsä kappaleen tai tunnetun klassisen sävellyksen.

Innovaatiotapahtumasta uusia ratkaisuja

Laadukkaan tutkimuksen lisäksi tarvitsemme käytännön sovellutuksia, jotta tutkimuksesta opittuja asioita voidaan viedä käytäntöön. Järjestämme 5.-7.11.2021 OLVI-säätiö NeuroChallengen, jonka teemana on ikäihmisten aivoterveyden edistäminen. Tapahtuma on luonteeltaan hackathon -tyyppinen innovaatiotapahtuma, jossa viikonlopun aikana kehitetään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Olisiko sinulla aiheeseen liittyviä ideoita, joita haluaisit edistää esimerkiksi juuri musiikin avulla? Lue lisää ja osallistu tapahtumaan klikkaamalla tästä!

Lue lisää:
https://www.aivopankki.fi/fi_FI/home/aivoterveys/musiikilla-jarrutetaan-muistisairauksien-etenemista.html
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/teppo-s%C3%A4rk%C3%A4m%C3%B6
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi
https://yle.fi/uutiset/3-11579183

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamaa hanketta: Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella (A74398).

Kirjoittajat:

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
juhamatti.huusko@savonia.fi

Antti Kotimaa
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
antti.kotimaa@savonia.fi

Eeri Pihlajakari
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
eeri.pihlajakari@savonia.fi

Jukka Kähkönen
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
jukka.kahkonen@savonia.fi

Tuija Sairanen
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
tuija.sairanen@savonia.fi