Savonia-artikkeli: OLVI-säätiön NeuroChallenge – aivoterveyden edistämistä innovaatiotapahtuman avulla

Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna 5.-7.11.2021 järjestettiin jo toistamiseen aivoterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä innovaatiotapahtuma, jossa 48 tunnin aikana ratkottiin yritysten ja organisaatioiden asettamia haasteita monialaisissa tiimeissä. Viime vuonna tapahtuman teemana oli uni ja hyvinvointi, kun taas tänä vuonna teemana oli ikääntyvien aivoterveys ja elinikäinen oppiminen.

Tänä vuonna OLVI-säätiö NeuroChallengeksi nimetty innovaatiotapahtuma mukailee hackathonin periaatteita eli tapahtumaan kutsutaan mukaan joukko eri alojen ihmisiä luomaan ratkaisuja ja uusia näkökulmia aitoihin haasteisiin. Hackathonit rohkaisevat ihmisiä kokeilemaan uutta ja ajattelemaan luovasti, jonka vuoksi ne toimivat tehokkaana tapana jalostaa uusia ideoita ja innovaatioita.

Aivoterveyden edistämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota ja se seikka toimiikin tapahtuman keskeisenä lähtökohtana. Elinajan pidentyessä esimerkiksi muistihäiriöiden esiintyvyys lisääntyy. THL:n mukaan muistihäiriöistä kärsivien määrä kasvaa nopeasti maailmanlaajuisesti. Vuonna 2015 dementiaa sairastavia oli noin 50 miljoonaa ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Suomessa noin 190 000 ihmisellä on jonkinasteinen muistihäiriö ja vuosittain noin 14 500 ihmistä sairastuu dementiaan. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi aivo- ja mielenterveyssairaudet ovat yhteiskunnalle erittäin kalliita; vuosikustannusten on arvioitu Suomessa olevan 11 miljardia euroa.

Tiimit lähestyivät haasteita teknologiaa hyödyntäen

OLVI-säätiö NeuroChallengen tuomaristoon kuuluivat Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael Fraunberg, Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire ja TKI-asiantuntija Antti Kotimaa. Tuomaristo palkitsi kolme parasta tiimiä yhteensä 20 000 euron palkintopotilla, jonka myöntäjänä toimi OLVI-säätiö. Tiimien ratkaisut arvioitiin kolmella kriteerillä, jotka olivat uutuusarvo, toteutettavuus ja vaikuttavuus.

Yhteensä kuusi tiimiä toimitti ratkaisunsa tuomariston arvioitavaksi, joista kolme ensimmäistä palkittiin:

  1. Tiimi Muona / Ravistamo Oy:n ratkaisu yhdistää ikäihmisten ravitsemustietoa ja data-analytiikkaa aliravitsemuksen ehkäisemiseksi. Aliravitsemus on merkittävä haaste ikäihmisten kohdalla ja ravinnolla on tutkitusti huomattava vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn. Ideana oli toteuttaa SaaS-palvelu, joka on tarkoitettu kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan ja tukemiseen.
  2. Tiimi Joonas Muhonen kehitti viikonlopun aikana ideaa hyötypelistä aivoterveyden edistämiseksi. Pelin idea hyödyntää FINGER-tutkimuksen tuloksia, jonka mukaan monipuolista elintapaohjelmaa noudattamalla voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikkenemistä ja parantaa ikäihmisten kognitiivisia toimintoja.
  3. Tiimi Olkihattu työsti ideaa ikäihmisille suunnatusta ohjelmisto- ja laiteratkaisusta, jonka avulla voidaan helposti seurata aivosähkökäyrää eli EEG:tä. Tiimin idea palkittiin erityispalkinnolla, koska sen ratkaisu sopi parhaiten innovaatiotapahtumaan teemaan.
  4. Tiimi Experimental Room rakensi konseptia potilaiden luokse vietävästä palvelusta, jossa yhdistetään ainutlaatuisesti ääntä ja visuaalista suunnittelua. Tiimin konsepti syntyi musiikkipedagogian ja tekniikan osaajien yhteistyössä.
  5. Tiimi Spring Chair kehitti ratkaisua aktiiviseen ja hauskaan liikkumiseen. Ratkaisuun sisältyy hoitoympäristössä ja peleissä käytettävä fyysinen jousituoli.
  6. Tiimi Johtumo päätti lähteä ideoimaan konseptia ohjelmistoalustasta, joka auttaa ikäihmisiä löytämään heidän tarpeeseensa sopivia palveluita nykyistä helpommin. Tiimi yhdisti ratkaisussa liiketalouden ja lääketieteen osaamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että innovaatiotapahtuman toteuttaminen on varsin tehokas tapa konseptoida uusia ideoita monialaisissa tiimeissä, tiukasti rajatussa aikataulussa. Tapahtumaan osallistui eritaustaisia ihmisiä ympäri Suomea esimerkiksi lääketieteen, ravitsemustieteen, tekniikan, musiikin, kulttuurin ja liiketalouden aloilta. Rahapalkintojen lisäksi tiimit pääsevät jatkojalostamaan ideoitaan Business Center Pohjois-Savon, Kuopio Living Labin ja Kansallisen neurokeskuksen palveluiden ja asiantuntijoiden avustuksella.

Tervetuloa mukaan taas ensi vuonna järjestettävään tapahtumaan!

Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kansallisen neurokeskuksen, Kuopio Living Labin ja Business Centerin kanssa. Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamia hankkeita:

• Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö (Kuopio Health Lab) -hanke (A73751)
• Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella (A74398)

Kirjoittaja:

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
p. 050 5370 525
juhamatti.huusko@savonia.fi