Opiskelijoita istumassa Kampussydämessä.

Savonia-artikkeli: Opiskele hyvinvointimatkailun ammattilaiseksi hyvän elämän pääkaupungissa!

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Nykypäivän stressaava elämä ja maailman ilmiöt lisäävät ihmisten halua pitää yllä ja kohentaa omaa hyvinvointiaan. Tämä näkyy myös matkailu- ja ravitsemisalalla. Maailmanlaajuisesti hyvinvointimatkailu onkin kasvanut kaksi kertaa nopeammin kuin matkailu yleisesti ja sen odotetaan kasvavan edelleen (Visit Finland).

Global Wellness Institute määrittelee hyvinvointi- eli wellness-matkailun matkailuksi, jossa asiakas pyrkii ylläpitämään tai kohentamaan omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointimatkailuun liittyvä yleinen harhaluulo on, että kyse olisi vain pienestä asiakasryhmästä, joka vierailee esimerkiksi kylpylöissä tai joogaretriiteillä (Global Wellness Institute).

Hyvinvointimatkailuun voi kuitenkin kuulua mitkä tahansa palvelut ja kokemukset, jotka vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin. Suomen erityiset mahdollisuudet palveluiden tarjoamisessa ovat esimerkiksi korkea laatu niin tuotteissa kuin osaamisessa, puhdas ja aina lähellä oleva luonto sekä harvaan asutun maan väljyys ja tila. Palvelujen kirjo on laaja, ja niihin voi asiakkaasta riippuen kuulua vaikkapa elämyksellinen majoitus, ruoka- ja juomakokemukset, aktiviteetit, hiljentyminen, tapahtumat ja muut elämykset. Matkustaminen, uuden oppiminen, kenties unelmien matkakohteeseen pääseminen voivat jo itsessään vaikuttaa merkittävästi ja pitkäkestoisesti asiakkaan hyvinvointiin. Kokemusta kannetaan mukana matkan jälkeenkin.

Hyvinvointiajattelu on monialainen ilmiö, ja kehitystä eri osa-alueilla tehdään jatkuvasti. YTT Veera Koskinen toteaa elämyksellisen hyvinvointikulutuksen nousseen hyvinvointiajattelun keskiöön etenkin vauraissa länsimaissa. On myös hyvä huomata, että hyvinvointimatkailijat käyttävät lomaansa noin puolet enemmän rahaa kuin matkailija yleensä (Global Wellness Institute). Meillä Savonia-ammattikorkeakoulussa on vahvaa hyvinvointiosaamista, mikä näkyykin jo monessa koulutusohjelmassa ja eri aloilla.

Nyt tartuimme hyvinvoinnin kasvavaan trendiin myös matkailu- ja ravitsemisalalla. Uudistetussa Hyvinvointimatkailun kehittäminen –koulutusohjelmassa saat monipuoliset valmiudet matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin, ja lisäksi koulutuksen läpileikkaavana teemana tarkastellaan erityisesti hyvinvointiajattelua ja koko alan vastuullista kehittämistä.

Tulevaisuuden työntekijä haluaa voida hyvin ja tehdä hyvää. Uudistetussa koulutusohjelmassa panostamme aikaisempaakin vahvemmin myös opiskelijoiden omaan hyvinvointiin. Opinnoissa tuemme erityisesti itsensä johtamisen taitojen kehittymistä, uraohjausta ja lisäksi haluamme tarjota elämyksellisiä hyvinvointikokemuksia opintojen aikana. Savonian restonomit ovat tähänkin saakka olleet jo useana vuonna valtakunnan tyytyväisimpiä opintoihinsa ja myös työllistyvät erinomaisesti (AVOP-kysely).

Opiskelijat ovat olleet erityisen tyytyväisiä vahvaan yhteisöllisyyteemme sekä opintojen joustavuuteen. Myös monipuoliset kansainvälistymismahdollisuudet rikastavat opintoja. Opintojen aikana on mahdollista lähteä ulkomaille joko pidempään vaihtoon tai harjoitteluun, tai osallistua lyhyempiin intensiivimatkoihin. Meillä on myös monipuolisia mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Uusi ja nykyaikainen kampuksemme tarjoaa inspiroivat ja luovat puitteet opinnoillesi.

Tulevaisuudessa hyvinvointiajattelu laajenee edelleen eri aloille ja palveluihin. Ihmiset haluavat kokea ja tuntea kokonaisvaltaista hyvinvointia niin asiakkaana kuin työntekijänä. Työllistymismahdollisuudet hyvinvointipalveluiden parissa ovat siis laajat, ja tämän ohella voit työllistyä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan tai yleisemmin palvelualan tehtäviin, joissa osaajista on huutava pula. Lähde mukaan kehittymään ja kehittämään matkailu- ja ravitsemisalan hyvinvointiosaamista! Oppimisympäristönäsi toimivat mualima ja mualiman napa eli hyvän elämän pääkaupunki Kuopio.

Kirjoittajat:

Pauli Verhelä, sivutoiminen tuntiopettaja, matkailu- ja ravitsemisala, pauli.verhelä@savonia.fi

Merja Vehviläinen, lehtori, matkailu- ja ravitsemisala, merja.vehvilainen@savonia.fi

Petra Laakso, lehtori, matkailu- ja ravitsemisala, petra.laakso@savonia.fi

Lähteet:

Yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Koskinen, väitöskirja https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70994

Visit Finland https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/hyvinvointimatkailu

Global Wellness Institute https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/

AVOP-kysely https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx