Etualalla yleisöä, taka-alalla mies lavalla puhumassa. Teksti "Business" näkyy hänen takanaan.

Savonia-artikkeli: Pohjois-Savon alueen pk-yrityksille tarjolla apua kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen

#SavoniaAMK

Pohjois-Savossa on ollut jo pidempään haasteena yritysten alhaiset panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI), joten alueella on olemassa selkeä tarve lisätä TKI-investointeja. Tämän lisäksi Pohjois-Savon alueen yritysten kasvukyky on ollut heikkoa ja vaikka maakuntaan on syntynyt useita menestystarinoita, on kuitenkin kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lukumäärä ollut vähäinen.

Erityisen ilahduttavaa on kuitenkin se, että loppuvuodesta 2021 julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savon suhdannenäkymät ovat parantuneet ja yritysten kasvuhalukkuus on noussut koko maan keskiarvon tasolle sekä voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten prosenttiosuus on jopa muuta maata suurempi (Business Kuopio 2021).

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi on käynnistynyt Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion alueen kauppakamarin yhdessä toteuttama LEAP – Kasvuhakuisten pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen-hanke. Hankkeessa etsitään yhdessä yrityksen kanssa ratkaisuja kasvuun liittyviin haasteisiin ja parannetaan kasvun edellytyksiä.

Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että LEAP-hankkeen asiantuntijat auttavat yritystä tunnistamaan keskeisiä kasvuun ja kehittymiseen liittyviä esteitä. Yksi keskeinen työkalu kasvun vauhdittamisessa on yritysanalyysityökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa muun muassa yrityksen vahvuudet ja heikkoudet markkinoinnissa, myynnissä ja liiketoimintastrategiassa. Hankkeessa panostetaan myös yritysten väliseen verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen, joiden avulla yritys saa vertaistukea ja uusia näkemyksiä haasteisiinsa.

Hae mukaan Havuja#!@%&! Leap -kasvuyritysohjelmaan!

havuja leap logo

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa sijaitsevat pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on tahtotila kehittyä ja kasvattaa liiketoimintaansa merkittävästi. Hankkeen käytännön toiminta on nimetty Havuja#!@%&! Leap -kasvuyritysohjelmaksi. Tavoitteena on, että ohjelmaan osallistumisen myötä yritys on valmis kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja että sillä on selkeä suunnitelma kasvun toteuttamiseksi. Ohjelmaan osallistuminen on maksullista ja maksu (350–650 € alv. 0 %) määräytyy yrityksen koon mukaisesti. Ohjelmaan osallistuvalta yritykseltä edellytetään sitoutumista ja aikaa ohjelmalle.

Lue Havuja#!@%&! Leap -kasvuyritysohjelmasta lisää Business Center Pohjois-Savon sivuilta, ja ole yhteydessä, mikäli yrityksesi haluaa kasvaa ja kansainvälistyä!

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija
p. 050 537 0525
juhamatti.huusko@savonia.fi

Lauri Kerman, projektipäällikkö
p. 044 785 6815
lauri.kerman@savonia.fi

Jarmo Viljaharju, liiketoiminta-asiantuntija
p. 044 785 6817
jarmo.viljaharju@savonia.fi

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa LEAP – Kasvuhakuisten pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen-hanketta (S22661).