Opiskelua Savoniassa.

Savonia-artikkeli: Sairaanhoitajiksi omassa maassaan valmistuneiden osaaminen käyttöön

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutusta yhdessä neljän muun ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2022-2024. Koulutukseen kuuluu verkko-opintoja sekä kielen ja ammattipätevyyden harjoittelua työpaikoilla. Savonia on ainut Sairaanhoitajaksi Suomessa koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu Itä-Suomessa, joten koulutukseen voi hakea koko Itä-Suomen alueelta. Pohjois-Savossa yhteistyökumppaneina ovat tällä hetkellä Kuopion terveyspalvelut ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

EU/ETA:n ulkopuolella valmistuneille sairaanhoitajille

Koulutus on tarkoitettu EU:n ulkopuolella sairaanhoitajiksi valmistuneille, jotka asuvat Suomessa, mutta heillä ei ole vielä Valviran myöntämää oikeutta työskennellä sairaanhoitajana Suomessa. Hakija pystyy opiskelemaan suomea perustasolla A2.1.
Koulutuksen voi aloittaa, jos on opistotasoinen sairaanhoitajan tutkinto omasta kotimaasta. Se voi olla esimerkiksi Diploma in Nursing -tutkinto eli ei korkeakoulututkinto (Bachelor). Useimmilla ei-Bachelor-tasoisilla sairaanhoitajilla olisi todella pitkä tie omaan ammattiin Suomessa ilman tätä hanketta.

Ensimmäinen haku tähän koulutukseen alkaa 1.12.2022: hakulinkki koulutukseen. Koulutukseen aukeaa useampia hakuja aina vuoden 2024 puoliväliin saakka. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama ja osallistujille itse koulutus on maksuton. Koulutukseen osallistuja maksaa itse Valviran maksut sekä esimerkiksi todistusten käännättämisen auktorisoidulla kääntäjällä.

Tavoitteena on mahdollistaa ura sairaanhoitajana Suomessa

Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen henkilöllä on mahdollista työskennellä sairaanhoitajana Suomessa, eli että hän saisi Valviran myöntämän ammatinharjoittamisoikeuden.
Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti aiemman kielitaidon, osaamisen ja Valviran määräämien lisäopintojen perusteella. Koulutuksessa osallistuja saa:

  • henkilökohtaista ohjausta ja tukea ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseen Valviralta
  • ohjausta osaamisen täydennyksessä Valviran päätöksen mukaan
  • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (Valviran vaatimusten mukaan osaamisen täydentäminen)
  • mahdollisuuden opiskella terveysalan suomea ja ohjausta kielitaidon parantamiseen
  • tehdä kliinisiä harjoitteluita (Valviran edellyttämillä hoitotyön alueilla)
  • todistuksen suoritetuista opinnoista
    Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa rahoittaa tätä ammattikorkeakoulujen yhteistä hanketta, jota Laurea koordinoi, ja Savonian lisäksi mukana ovat myös TAMK, Turun AMK ja OAMK.

Tämä koulutus ei siis ole Bachelor-tasoisen tutkinnon suorittaneille. Jos henkilöllä on Bachelor-tasoinen koulutus, hänelle on toinen polku, jota järjestää esimerkiksi Metropolia ja DIAK. SIMHE-toimijat, esimerkiksi simhe@savonia.fi, ohjaavat myös heitä eteenpäin.


Ensimmäinen haku tähän koulutukseen alkaa 1.12.2022: hakulinkki koulutukseen. Voit kysyä asiasta myös simhe@savonia.fi.

Kirjoittajat:
Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen ja viestinnän lehtori
Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen projektityöntekijä

Teija Korhonen
yliopettaja
Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen projektikoordinaattori