Savonia-artikkeli: Saudi-Arabia osaamisen viennin kohdemaana tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita

#SavoniaAMK

Osallistuin Savonian edustajana toukokuussa ICEE2022-koulutusmessuihin Riadissa, Saudi-Arabiassa. Suomen korkeakouluja oli mukana EU:n standilla, jossa olivat esillä myös Ruotsi, Viro ja Belgia. Suomen delegaatiota organisoivat Team Finland Knowledge ja Suomen Saudi-Arabian suurlähetystö.

Savonian näkökulmasta matkan tavoitteena oli saada vahvempi ymmärrys Saudi Arabian korkeakoulutuksesta sekä osaamisen viennin mahdollisuuksista. Vierailun aikana tapasimme paikallisten korkeakoulujen, opetusministeriön ja koulutuksen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden edustajia.

Meillä oli mahdollisuus käydä neuvottelu Saudi Arabian opetusministeriön apulaisvaraministerin ja muiden ministeriön asiantuntijoiden kanssa, ja siinä yhteydessä edustin laajemminkin Suomen AMK-kenttää. Yhdessä TFK-asiantuntija Jaakko Skantsin kanssa pyrimme tuomaan esiin sen, miten tärkeää on saada myös ammattikorkeakoulut näkyviin ministeriön dokumenttiin, johon on listattu Suomen korkeakoulut. Nyt listalle on nostettu vain suomalaiset tieteelliset yliopistot. Kävimme tästä vielä matkan jälkeen Teams-keskustelun, ja asiaa luvattiin edistää ministeriössä.

Suomen delegaatio järjesti messujen yhteydessä workshopin, jossa esiteltiin suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja opettajien koulutusta. Minun roolinani oli kertoa tarkemmin työelämälähtöisestä korkeakoulutuksesta ja miten Suomessa kytketään yrityksiä ja organisaatioita mukaan koulutuksen toteuttamiseen. Yleisönä workshopissa oli viitisenkymmentä paikallista korkeakoulutuksen asiantuntijaa.

Kuva neuvottelusta Saudi Arabian opetusministeriön kanssa.
Kuva neuvottelusta Saudi Arabian opetusministeriön kanssa.

Saudi Arabia vaikuttaa olevan maailmanlaajuisesti kiinnostava alue osaamisen viennin näkökulmasta. Tätä käsitystä vahvisti mm. se, että messuilla oli valtava määrä USAlaisia ja brittiläisiä yliopistoja omilla standeillaan. Näiden koulutusviennin suurmaiden kiinnostus Saudi-Arabian markkinoista viittaa siihen, että alueella on kysyntää ja maksukykyä.

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta kiinnostavaa on se, että Saudi Arabian Visiossa 2030 on nostettu esiin opiskelijoiden työelämävalmiudet ja koulutuksen työelämäyhteydet. Vision yksi toimenpideohjelma on “Human Capability Development Program”, jossa on asetettu mm. seuraavat tavoitteet:

  • Rakennetaan elinikäisen oppimisen polku
  • Varmistetaan koulutuksen tuottaman osaamisen yhteensopivuus työmarkkinoiden tarpeiden kanssa
  • Parannetaan nuorten valmiuksia tulla työmarkkinoille
  • Kehitetään ja vahvistetaan innovaatio- ja yrittäjyyskulttuuria

Toisaalta AMK-malli ei ole siellä tunnettu eikä vielä myöskään tunnustettu, mitä kuvaa hyvin se, etteivät ammattikorkeakoulut ole edes korkeakouluina mainittu ministeriön listoilla. Toivottavasti tähän saadaan muutos, ja ainakin asia saatiin nyt nostettua ministeriötasolla tietoon. Toistaiseksi näyttää siltä, että osaamisen viennin näkökulmasta ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia kasvattaa merkittävästi se, että sitä tehdään yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Savonian näkökulmasta siis Finland University–yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelian kanssa on oikea valinta ajatellen Saudi Arabian ja sen ympärysmaiden koulutusvientimarkkinoita.

Keskusteluissa sikäläisten yliopistojen edustajien kanssa nousi esiin tarve opettajien osaamisen kasvattamiseen. Yhdistämällä yliopiston opettajakoulutusosaamista ja ammattikorkeakoulujen työelämäosaamista voitaisiin tarjota kiinnostavia kokonaisuuksia, joilla kehitetään Saudi-Arabian koulutusosaamista kohti Vision 2030 -tavoitteiden saavuttamista.

Kirjoittaja:

Virpi Laukkanen, Kansainvälisyysjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu