Savonia-artikkeli: Savonia Master School kansainvälistä yhteistyötä rakentamassa

#SavoniaAMKOletuksen mukaan ideointi, muotoilu, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta noudattavat suunnilleen samanlaisia käytäntöjä ja prosesseja maasta riippumatta. Tämä oletus tarkentuu syksyllä 2023, kun Savonian Innovaatiotoiminnan asiantuntija –koulutuksen (yamk) opiskelijat pääsevät ranskalais-espanialais-suomalaiseen koulutukseen Biarritziin.

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutus

Vuodesta 2020 lähtien Savonia-ammattikorkeakoulun yamk-ohjelma on tuonut liiketoiminnan, tekniikan ja muotoilun ammattilaisia yhteen oppimaan innovaatiotoimintaa ja suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa omalla alallaan.

Pedagogisena lähestymistapana koulutuksessa on ollut tiimioppiminen, jossa opiskelu tapahtuu tiimeissä ratkaisemalla itse asetettua tuote- tai palvelukehitysongelmaa. Valmentajat tukevat innovaatioprosessin etenemistä ja sisältösparraajat ohjaavat asiakasymmärryksen kerryttämistä, ideointia ja konseptien kehitystä, sekä taloudellisen näkökulman huomioimista. Opintoihin kuuluu myös alan innovaatiokirjallisuuteen tutustuminen.

Yhteisen 20 opintopisteen jakson keskeisenä ohjenuorana on ISO-Innovaatioprosessi, joka antaa koulutukselle yhteisen etenemiskehyksen. Opintojakso päätyy “Leijonan kita” -tyyppiseen gaalaan, jossa opiskelijaryhmät pitchaavat kehitettyjä innovaatioita sijoittajille.

Innovaatiolla vihreään siirtymään

Vallitseva innovaatioparadigma on johdattanut meidät luonnon ja ilmaston kannalta kestämättömään tilanteeseen. Tekniikka, muotoilu ja markkinointi ovat luovasti tuottaneet meille uusia tarpeita, tuotteita ja elämäntapoja, jotka pian alkavat tuntua vanhanaikaisilta. Meidän pitää muuttaa kaikki. Jos innovaatiotoiminta on johdattanut meidät tähän tilanteeseen, ehkäpä tarvitaan innovaatioita johdattelemaa meidät polulle, joka on mielekäs, kestävä ja ihmisyyskeskeinen.

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että 80% tuotteen tai palvelun vaikutuksesta ja kustannuksista syntyy aivan tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa. Täten innovaatiokoulutus on oikea paikka kiinnittää huomiota uusien ajatusten, ideoiden, muotoilun, tekniikan ja liiketoiminnan tuottamisen kestävyysnäkökulmaan. Mikä on turhaa ja mikä tarpeellista, mikä on teknisesti ja kulttuurisesti kestävää sekä mitä uusia innovaatioita vihreän siirtymän talous tarvitsee.

Työelämä edellyttää osaajilta niin monialaista osaamista, kuin myös toimimista monialaisissa ja moninaisissa tiimeissä. Liiketalouden, muotoilun ja tekniikan ammattilaisille suunnatuissa innovaatioprosessiopinnoissa monialaisuus toteutuu opiskelijoiden taustojen kautta. Opintojen käynnistyessä jokainen tekee sosiaalisen vuorovaikutustestin, jonka avulla hän oppii tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita tiimitoimijana. Lähes vuoden mittainen innovaatiomatka kehittää innovaatio-osaamisen lisäksi monia työelämän taitoja, kuten epävarmuuden sietämistä sekä viestintä-, yhteistyö- ja päätöksentekotaitoja.

Innovaatiotoimintaa kansainvälisesti

Mitä tapahtuu, kun tämä viedään kansainväliseen kontekstiin? Vuoden 2023 alusta alkaneen Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut osa EU4Dual-allianssia (https://eu4dual.education/). Tämän yhteistyön alkamista on pohjustettu Savonian Master Schoolissa jo syksystä 2022 alkaen. Saimme allianssin edustajat vieraaksemme Kuopioon helmikuussa 2023 ja Savonian delegaatio otti ensiaskeleet kumppanien maaperälle maaliskuussa, kun sekä Master Schoolin master-opetuksen yhteistyö, että EU4Dual-toimijoiden yhteistyö olivat matkan agendana vierailulla Mondragonin yliopistolle Bilbaossa, Mondragonissa ja San Sebastianissa Espanjassa, sekä ESTIA University of Technology’ssa Biarritzissa ja Biannessa Ranskassa. Nelipäiväisten tutustumis- ja neuvottelutapaamisten jälkeen syntyi kolmen korkeakoulun Winter School, jossa korkeakoulujen master-opiskelijat pääsevät verkko-opintojen, Ranskassa tapahtuvan intensiiviviikon ja näihin linkittyvien oppimistehtävien kautta oppimaan monialaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa, kuinka innovoidaan vihreää taloutta edistävästi ideasta rahoitukseen saakka. Savonian YAMK-opiskelijoille jo tuttu vuoden innovaatioprosessi tiivistyy siis viikon hachaton-tyyppiseksi innovaatiomatkaksi kansainvälisellä lisällä.

Professori Iban Lizarralde (ESTIA) vetää Ideasta rahoitukseen –kurssia, johon marraskuussa 2023 osallistuu opiskelijoita Ranskasta, Espaniasta ja Suomesta.

Nina Huotari, Veli-Matti Tolppi ja Ilkka Kettunen Ranskan Biarritzissa maaliskuussa 2023
Neuvottelu Master Schoolin master-opetuksen ja EU4Dual-toimijoiden yhteistyöstä

Vierailu Mondregonin yliopistossa Bilbaossa Espaniassa


Kirjoittajat:
Nina Huotari, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, nina.huotari@savonia.fi
Veli-Matti Tolppi, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, veli-matti.tolppi@savonia.fi
Ilkka Kettunen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, ilkka.kettunen@savonia.fi