Savonia-artikkeli: SIMHEmalli-hanke päättyy, mutta SIMHE-ohjaus Pohjois-Savossa jatkuu!

SIMHE-ohjaus on vakiinnutettu Pohjois-Savoon osaksi Savonian toimintaa OKM:n nimeämänä maahanmuuton vastuukorkeakouluna. Karelia-ammattikorkeakoulusta saadut ja yhdessä eteenpäin kehitetyt toimintamallit jäävät elämään alueellemme, vaikka OKM-rahoitteinen SIMHEmalli-hanke Karelia-amk:n koordinoimana päättyy 2021 vuoden loppuun.

Suomalainen työelämä on vaatimuksineen monimutkainen monelle muualta tulijalle. SIMHE-ohjattavan kanssa selvitetään yhdessä hänen koulutus- ja urapolkuaan. Kuva: Savonia-amk:n kuvapankki.

SIMHE eli Supporting Immigrants in Higher Education -ohjauksessa palvelemme maahanmuuttaneita, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, joilla on korkeakoulututkinto tai jotka haluavat opiskella sellaisen Suomessa. Autamme tunnistamaan ja tunnustamaan oman korkeakoulututkinnon suomalaisessa järjestelmässä sekä löytämään tarvittaessa suomalaisille työmarkkinoille pätevöittävät – esimerkiksi Valviran tai OPH:n vaatimat – lisäopinnot. Ohjaamme maksuttomasti etsimään itselle sopivan koulutus- ja urapolun Suomessa sekä löytämään sopivantasoisia suomen kursseja opiskeltaviksi.

SIMHE-ohjausta tarjotaan Savoniassa suomeksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja saksaksikin. Asiakkaita autetaan tällä hetkellä etänä Zoom-tapaamisissa, sähköpostitse ja puhelimessa, koronan jälkeen myös lähipalveluissa. Savonian SIMHE-ohjaaja Kaja Rahkema jalkautuu myös yhteistyökumppaneiden tiloihin pitämään mm. ryhmäinfoja sekä infotilaisuuksia yhteistyökumppaneille, kuten monikulttuurisuus- ja kuntakokeilutoimijoille.

Tässä muutamia maistiaisia hankkeen tuloksista savonialaisesta näkökulmasta. SIMHE-ohjausta on annettu yli 100 henkilölle vuodessa. On myös pidetty ryhmäinfoja ja infotilaisuuksia verkostoille sekä otettu somekanavia käyttöön. Savoniassa palvelemme sähköpostitse osoitteessa simhe@savonia.fi

Olemme osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisen SIMHE-ohjausverkoston työhön mm. kehittämällä Teams-alustaa käytännön ohjauksen tietopankiksi. Olemme tehneet konkreettisia kuvauksia ohjaustapausten tueksi esimerkiksi kansainvälisen hammaslääkärin polusta suomalaisille työmarkkinoille.

Olemme tehneet aktiivista verkostoitumistyötä ja jatkaneet aiempia kumppanuuksia. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa olemme järjestäneet:
monikulttuurisuuteen ja selkokieleen liittyviä avoimia ja maksuttomia kouluksia, Sawosta maailmalle -tapahtumia sekä osallistuneet mm. Pohjois-Savon TE-palvelujen TE-liven lähetyksiin ja järjestämään Pohjois-Savon Talent Hubin Savo Got Talent -kilpailun.

Olemme pitäneet osana kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelusiltatoimintaa kulttuuri- ja kielitietoisuuskoulutuksia hoitoalan toimijoille Pohjois-Savossa. Teimme niistä on myös tallenteet AOE -avoimeen oppimateriaalikirjastoon.
Olemme luoneet ja pilotoineet sekä ottaneet tarjontaan Savoniassa ja Kareliassa uudet 5 opintopisteen verkko-opintojaksot sellaisiin kohtiin suomen oppijan polulla, joissa ei ole aiemmin ollut tarjontaa:

  • Opiskelijan suomi, tavoitetaso A2.2
  • Asiakirjoittajan suomi, tavoitetaso B2.2

Olemme pilotoitoineet ja vakiinnuttaneet ”Kielikahvilaa verkossa” suullisen kielitaidon vahvistamiseen. Esimerkiksi Savoniassa kielikahvilaan osallistuu sekä kansainvälisiä osaajia että suomea äidinkielenä puhuvia. ”Etäkieliklinikkaa” on niin ikään kehitetty, pilotoitu ja otettu vakiintuneeseen käyttöön kirjoittamisen tueksi. Siihen on luotu prosessi ja materiaalit, ja ne ovat tulossa AOE-kirjastoon avoimeen käyttöön.

Olemme myös eheyttäneet suomen kielen opintojen polkua korkeakouluissamme, pohtineet kielitaidon testaamisen käytänteitä eri toimijoiden kanssa sekä esimerkiksi konkreettisesti koonneet valinnaiset suomen kielen kurssit yhteen helpottamaan ohjaavia tahoja ja opiskelijan valintaa: Savonian suomen opintojen OPS.

Olemme myös tehneet hankkeen aikana tiedottamistyötä, koska SIMHE tuntuu sanana edelleen olevan aika vieras monille. Opetushallituksen sivuilla kerrotaan, että korkeakoulujen SIMHE-toiminta on käynnistynyt jo vuonna 2016 ja sitä tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kymmenessä korkeakoulussa, joista neljä on yliopistoja, viisi ammattikorkeakouluja ja lisäksi SIMHE-palvelua tarjotaan Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Lyhyet videot SIMHE-Savonian ohjauspalvelusta eri kielillä:

Video suomen opiskelumahdollisuuksista Savoniassa ja muilla tahoilla Pohjois-Savossa | tekstitys on tulossa:
Finnish Courses in North Savo area (in English)

Lisäksi olemme kirjoittaneet julkaisuja Savonian ja Karelian kanaviin. Tulossa on julkaisu myös Suomenopettajat-lehteen. Päivitämme julkaisujen sijainnit sivullemme: Savonia | SIMHE – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta sekä osaamisen tunnistaminen

Kysy lisää simhe@savonia.fi
Seuraa meitä somessa:
Facebook: SIMHE-Savonia Pohjois-Savo
LinkedIn: SIMHE (Savonia)

Kirjoittaja:
Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen lehtori ja koordinaattori
SIMHE-ohjaaja ja Pohjois-Savon projektipäällikkö SIMHEmalli-hankkeessa