Savonia

Savonia-artikkeli: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisessä

#SavoniaAMK

Hyvinvointia ja terveyttä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustana on se, että ihmisille luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa sekä omaan että ympäristön hyvinvointiin ja terveyteen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on ollut vuosien saatossa tärkeä rooli. Ne ovat muun muassa tuottaneet ja kehittäneet palveluita, vaikuttaneet sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja myös nostaneet esiin eri ihmisryhmien tarpeita ja yhteiskunnallisia epäkohtia (SOSTE 2020). Sosiaali- ja terveysalan järjestöt edistävät hyvinvointia ja terveyttä monipuolisella toiminnalla ja niiden toiminta on kaikille avointa. Hyvinvointi ja terveys ihmisten keskuudessa ei lisäänny itsestään, joten niihin tulee myös panostaa.

Tuki- ja liikuntaelimistö kuntoon järkevillä valinnoilla

Tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n (julkaisuaika tuntematon) mukaan tuki- ja liikuntaelimistön eli tule-terveyden edistämistä toteutetaan kunnan kaikilla ei toimialoilla. Terveyspalveluiden lisäksi tule-terveyteen pystytään vaikuttamaan monissa muissakin palveluissa, kuten kouluissa sekä varhaiskasvatuksessa, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluissa, ympäristösuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä. Tule-terveyttä pystytään edistämään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulla, hyötyliikuntaa tukevilla liikenneratkaisuilla sekä katujen talvikunnossapidolla. Nämä kaikki edistävät omalta osaltaan kuntalaisten tule-terveyttä. Kun esimerkiksi kävelytiet on hyvin hiekoitettu talvella, vähentää se liukastumisia ja kaatumisia ja näin ollen säästävät murtumista aiheutuvia kustannuksia. Voidaan siis todeta, että kunnan talouden ja elinvoiman kannalta on merkityksellistä panostaa terveisiin ja toimintakykyisiin asukkaisiin. Kun panostetaan kevyen liikenteen väyliin lisäämällä kävely- ja pyöräilyteitä, tuotetaan kunnalle säästöjä tulevaisuudessa, ja niitä voidaan hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kansallinen TULE-ohjelma ja Tuki- ja liikuntaelinliitto ry (2020) linjaavat, että tuki- ja liikuntaelimistön hyvä toimintakyky ja terveys ovat keskeisiä edellytyksiä myös muiden elinjärjestelmien toimintakyvylle ja terveydelle. Näin ollen sen edistäminen on terveyden edistämisen kulmakiviä.

Sote-järjestöt hyvinvointialueilla

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Tämän kaltainen muutos haastaa myös järjestöjä. Yksi suuri muutos on se, että yhteistyö kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen välillä tulee rakentaa täysin uusiksi ja uudelta pohjalta. Jäsenistön tukeminen kuuluu järjestöjen ehdottomiin vahvuuksiin. Lisäksi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimintamallien kehittämisessä ja toteuttamisessa järjestöt ovat olennaisessa asemassa. (SOSTE 2021.) Omasta näkökulmastani järjestöjen ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu myös se, että ne pystyvät suhteellisen nopeasti vastaamaan haasteisiin ja pystyvät näin ollen tukemaan kuntia ja hyvinvointialueita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnilla ja hyvinvointialueilla uusien toimintojen suunnittelu ja käyttöönotto on usein hieman hidasta ja kankeaa, mutta järjestöissä pystytään nopeasti reagoimaan tilanteisiin ja näin ollen vastata kuntalaisten tarpeisiin.

Järjestöt mahdollistavat osallisuuden kokemuksia ja väyliä osallistumiseen, joka puolestaan tukee ihmisten terveyttä merkittävästi. Järjestöt pystyvät hyvin tuomaan kuntalaisten ja käyttäjien ääntä kuuluviin palveluiden kehittämisessä. Sote-uudistuksessa järjestöillä onkin merkittävä tehtävä tuoda esille järjestöjen roolia ja näkyvyyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, jolloin järjestötyö kytkeytyy osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa. (SOSTE 2021.) Järjestöissä on valtava määrä osaamista, ja sitä tulisi osata hyödyntää yhä enemmän ja enemmän.

Kirjoittaja:

Ina Vihilehti
Hyvinvointikoordinaattoriopiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Kansallinen TULE-ohjelma 2020-2025. Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa. Verkkojulkaisu. https://suomentule.fi/wp-content/uploads/2020/11/TULE-Ohjelma-web-final.pdf. Päivitetty 27.4.2023.

SOSTE 2020. Mitä sote-järjestöt tekevät. Verkkojulkaisu. Päivitetty 11.9.2020. https://www.soste.fi/mita-sote-jarjestot-tekevat/. Viitattu 30.4.2023.

SOSTE 2021. Järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Verkkojulkaisu. Päivitetty 28.11.2023. https://www.soste.fi/jarjestojen-rooli-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisessa/. Viitattu 9.3.2023.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry julkaisuaika tuntematon. Miksi kunnan päättäjien kannattaa kiinnostua kuntalaisten tule-terveydestä? Verkkojulkaisu. https://suomentule.fi/toiminta/vaikuttamistoiminta/elinvoimainen-kunta/miksi-tule-terveytta-kannattaa-edistaa-kunnissa/. Viitattu 29.4.2023.