Ryhmä opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Savonia-artikkeli: Talenttia teollisuuteen konkretiaa käyttäen

#savoniaAMK

Kuten koko maassa, myös meillä Pohjois-Savon alueella uhkaa työvoimapula, joka ilmenee varsinkin teollisuuden aloilla. Nykyistä työvoimaa eläköityy, ja uutta on vaikeaa saada. Ongelmaa on nostettu esiin eri alustoilla, ja toimenpiteisiinkin on onneksi ryhdytty esimerkiksi eri hankkeiden muodossa.

Oman kortensa kekoon kantaa myös Teollisuuden uudet osaajat (TUO) -hanke, jossa pähkinänkuoressa kehitetään ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla vastataan teollisuuden alan osaavan työvoiman saantiin muun muassa uusilla joustavilla toimintamalleilla, sekä työssä olevien henkilöiden jatkuvan osaamistarpeen kehittämisellä. Konkreettisten keinojen kirjo tavoitteiden saavuttamiseksi on laaja.

Hankkeessa on toteutettu esimerkiksi eri tyyppisiä koulutuksia, joilla on vastattu yritysten kehittämistarpeisiin. Lisäksi on tehty yhteistyötä muiden tahojen ja hankkeiden kanssa, muun muassa järjestämällä 3D-tulostusklinikka NewTech-hankkeen kanssa.

Koulutusten järjestämisen lisäksi hankkeessa on muun muassa tuotettu osaamisen kehittämiseen tähtäävää materiaalia, joita on voitu hyödyntää alueen yrityksissä, ja koulutuslaitosten opetuksen tukena. Eräitä konkreettisia tuotoksia ovat robottitulostuksesta kertovat blogikirjoitukset 3D-tulostuksen puolelta, ja Savonian koneistuslaboratoriossa kuvatut, havainnollistavat videot eri koneistusmenetelmistä, työkaluista ja vaihtoehdoista niiden soveltamiseen.

Videot on kuvattu yhteistyössä paikallisen, konepajoille kokonaisvaltaista palvelua tarjoavan yrityksen, Camcut Oy:n kanssa, joka on ollut toteuttamassa myös TUO-hankkeessa järjestettyä MasterCam-koulutusta.

Vaikuttavuutta videoiden muodossa

Edellä mainitut koneistusaiheiset videot ovat hyvä esimerkki tapauksesta, jossa hankkeen useat eri kohderyhmät pääsevät hyötymään sen tuotoksista. Esimerkiksi neljän eri sorvaus-, tai jyrsintämenetelmän, ja niiden erojen vertailu vierekkäisissä ruuduissa voi olla silmiä avaavaa yhtä lailla tekniikan alan ammattikoulun tai ammattikorkeakoulun opiskelijoille, kuin konepajayritystenkin edustajille. Videoilla toteutetut menetelmä-, ja työkalutestit voivatkin toimia vaikkapa inspiraation lähteenä tai apuna suunnitellessa menetelmiä konepajassa, tai harjoitustöitä varten kouluissa. Videoiden tarkoituksena onkin herättää ajatuksia, ja ”ahaa” -elämyksiä. Samalla ne tuovat näkyvyyttä vaihtoehtoisille tavoille toteuttaa asioita, joita on tehty ”aina ennenkin” tietyillä tavoilla, jotka eivät nykypäivänä välttämättä ole niitä kaikkein kannattavimpia.

KUVA 1. Koostekuva videoiden kulissien takaa (Lipponen 2022).

Itse videoiden tuottaman välittömän informaation ja lisäarvon lisäksi, on välillisinä hyötyinä saatu muun muassa konkreettisia esimerkkejä ja ajatuksia konetekniikan opintojaksoille, sekä hyötyjä osaamisen kehittymisen muodossa videon katsojien lisäksi niiden tuottajille.

– Savonia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetut videot kuvastavat konkreettisesti sen mihin nykypäiväiset työkalut ja menetelmät kykenevät. Laadukkaiden videoiden kuvaaminen on ollut helppoa nykypäiväisessä koneympäristössä Savonian konelaboratoriossa. Kuvattu ja editoitu videomateriaali työstöarvoineen toimii erinomaisesti teoriaopetuksen lisämateriaalina. Videot ovat tavoittaneet YouTubessa jo tuhansia katsojia ja ne ovat saaneet hyvää palautetta konepajoilta pitkin Suomea sekä maailmalta ja ne on huomioitu myös työkalu- ja ohjelmistovalmistajien toimesta, kommentoi Camcut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

TUO-hanke toimii kuluvan vuoden loppuun, joten vielä on aikaa esittää tarvelähtöisiä koulutustoiveita! Tällä hetkellä suunnitteilla olevia koulutuksia ovat mm. uusi toteutus 3D-tulostusklinikasta, tietoturvakoulutus, ja mahdollisesti toiminnanohjauskoulutus yrityksiä varten räätälöidyllä teemalla. Koulutustoiveet ja -ajatukset voi lähettää esimerkiksi artikkelin kirjoittajalle.

Kirjoittaja:

Jari Lipponen, tekninen asiantuntija

logoja, TUO-hanke, ely-keskus ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto