Agrologiopiskelija ja vasikka.

Savonia-artikkeli: Tanskalainen johtamismalli Suomeen
Discussion Group -toimintaa yli rajojen -hankkeen kautta

#SavoniaAMK

Aktiiviset ja kehittyvät maitotilojen yrittäjät ovat tottuneet hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä mutta myös jakamaan omaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Yrittäjältä yrittäjälle -tiedonvaihto on toimivaa, mutta yleensä prosessiin on osallistunut erilaisia asiantuntijoita esim. pienryhmien asiantuntijoina. Discussion Group -hankkeessa haluttiin kehittää ja parantaa suoraan yrittäjältä yrittäjälle tapahtuvaa tiedonvaihtoa, erityisesti tärkeissä strategiaan ja liiketoimintaosaamisen kasvuun liittyvissä teemoissa. Mallia otettiin Tanskasta.

Hankkeen tavoitteena oli koota kehittämishaluisia maitotilayrittäjiä yhteen ja työstää heidän yritystoimintansa kehittämisen tueksi Tanskassa käytössä oleva toisilta oppimisen ja tiedonvaihdon ryhmätoimintamalli Discussion Group. Ajatuksena oli myös kytkeä yrittäjät keskenään valtakunnalliseen yhteistyöhön, ylläpitää kehityshakuisuutta ja tulevaisuuden uskoa sekä kehittää osaamista.

Ihmisiä navetan edessä ulkona.

Discussion Group -ryhmän yrittäjät vaihtavat ajatuksia tilakatselmuksen aikana. Kuva: Leea Holmi

Korona hieman sotki hanketta ja sen aikatauluja, mutta muutosten jälkeen saatiin kahden pienryhmän toiminta ja kokoontumiset toteutettua suunnitellusti. Hankkeeseen osallistui 11 maitotilaa Pohjois-Savosta ja lähimaakunnista, ja pienryhmissä oli 5–6 yrittäjää per ryhmä. Suomalaisen mallin tarkentamiseksi järjestettiin lisäksi Tanskan-matka 17.–20.1.2023.

Miten toiminta jatkuu?

Kesäkuussa rekisteröidään tuotemerkki Discussion group – yrittäjältä yrittäjälle ja perustetaan erillinen yhdistys hallinnoimaan tuotemerkkiä ja koordinoimaan toimintaa ja yhteistyötä. Maitoyrittäjät ry vastaa yhdistyksen toiminnasta ja koordinoi osaamista, toiminnan sisältöä sekä ryhmien ja niiden jäsenten määrää. Yhdistyksessä ovat mukana ne tahot, joilla itsellään on fasilitaattori (Maitoyrittäjät ry, Savonia-ammattikorkeakoulu, A&R Luomala Oy, Nautasuomi Oy).

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu, ja toteutus tapahtui yhteistyössä Maitoyrittäjät ry:n ja Nautasuomi Oy:n kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019– 30.6.2023 ja rahoituksesta vastasivat EMR-rakennerahasto, Nautasuomi Oy sekä mukana olevat yrittäjät.

Kirjoittaja:

Mika Repo, projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu