Savonia-artikkeli: Temppu ja kuinka se tehdään? – EU-projektista vakiintuneeseen palveluun

Savonia on päässyt hyödyntämään jo vuosia EU-rakennerahoituksesta, ja näin jatkuu ainakin vielä vuoteen 2027.

Projektien tarkoitus on muun muassa kehittää uutta osaamista, hyödyllisiä toimintamalleja, joilla vahvistetaan alueiden ja yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Parhaat hankkeet jäävät tuloksellisuutensa ja tarpeellisuutensa vuoksi eloon, eivätkä kuole projektin loputtua.

Sellaisia ei ole liian paljon, joten kerron yhden esimerkin. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä –hanke alkoi syksyllä 2018.

Käytännössä toimimme Business Center Pohjois-Savo -nimellä. Hankkeen rahoittivat Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR), kokonaisbudjetti oli yli kaksi miljoonaa euroa. Hanke kesti kolme vuotta, päättyen elokuun lopussa tänä syksynä.

Mitä saimme aikaan ja miksi palvelumme vakinaistettiin?

Tuloksemme lyhyesti:

Innovaatioiden kaupallistaminen:
• Havuja#!@&%&! –ohjelmakokonaisuus: Bootcamp-ideakiihdytysohjelma, Accelerator –startup -kiihdytysohjelma, Leap-kasvuyritysohjelma, Nuotiopiirit, Hackathonit.
• Draft Program –yrittäjyysohjelman laajentaminen Pohjois-Savoon.
• 66 uutta innovaatiota.
• 22 uutta startup-yritystä.
• Innovaatiofoorumit suur- ja pk-yrityksille.
• Savilahden (Savonia, UEF, Sakky, KYS) yhtäläinen IPR-prosessi.

Yrittäjyyden edistäminen:
• Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.
• Tulevaisuudenosaajia.fi –sivusto eri koulutusasteiden opettajille ja kasvattajille.
• 40 000 pohjoissavolaista opiskelijaa tavoitettu.
• 1500 opiskelijaa osallistunut Savilahden yhteiseen yrittäjyyden oppimisympäristöön
• Yhteinen (Savonia, Sakky, UEF) yrittäjyyden oppimisympäristö: yPolku-opinnot, jotka myös avoimen amk:n tarjonnassa kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
• 100 tapahtumaa.

Näiden lisäksi laajensimme verkostoamme valtakunnalliseksi. Kutsuimme mukaan täyden tusinan eli kaksitoista korkeakoulua ja yritysten kehittämispalvelua.

Uuden yrittäjyys- ja innovaatio-osaajien verkosto on epävirallinen, saman yrittäjyys ja innovaatio-arvomaailman omaavien ammattilaisten verkosto, jonka pääfokus on asiakasyritysten kontaktien ja verkostojen laajentaminen. Verkostollamme varmistetaan: alkavat yritykset saavat varmasti oikeaa ja heille sopivaa osaamista ja apua missä päin Suomea tahansa, myös kansainvälisesti.

Business Center -tiimi ja Vappu Pimiä – tiimityöllä tulosta!

On helppo näin jälkikäteen sanoa, että tulokset puhuvat puolestamme. Toki näin, mutta Pohjois-Savoon oli päässyt syntymään alkavien yritysten julkisissa palveluissa aukko, etenkin yrittäjyyden edistämisessä ja innovaatioiden kehittämis- ja kaupallistamispalveluissa.

Ydin onnistumisessa on kuitenkin Business Center –verkostotiimin monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Tiimin jäsenet tulivat mukaan kuudesta eri organisaatioista ns. annettuina, oli lopputulos kuitenkin kuin tiimijohtamisen oppikirjoista.

Eikä tässä vielä kaikki. Pyysimme tiimimme myös Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen ja Kaavi-Tuusniemi-alueella vaikuttavan Työtä ideasta -hankkeen.

Osaamisemme täydentävät toisiaan, jokaisella tiimin jäsenellä on asenne, innostus ja auttamisen halu kohdallaan. Kaiken kukkuraksi tiimi nauttii työstään, koska se on myös hauskaa.

Kaija Sääski
yrityspalvelujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
Business Center Pohjois-Savo