Savonia-artikkeli: UpTech – Saksan malliin tutustumassa

#SavoniaAMK

Teknologiateollisuuden tarpeista syntynyt UpTech-hanke tukee Itä-Suomen yritysten keinoja parantaa kilpailukykyä ja pysyä kansallisen ja globaalin toiminnan vauhdissa mukana. Hankkeessa Savonia-amk, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät yhteistyössä koulutustaan ja jatkuvan oppimisen työkaluja sekä erilaisia tutkinto-opintopolkuja ihmisten ja yritysten tarpeisiin.

UpTech-hankkeen opintomatkalla perehdytään Saksan korkeakoulumalliin, yhteistyömalliin oppilaitosten ja yritysten kesken sekä tutustutaan saksalaisiin teollisuusyrityksiin ja -klustereihin. Hankkeen opintomatka toteutetaan maailman johtavien teollisuusmessujen aikaan Hannoverissa ja sen ympäristössä.

Saksalaiseen valmistavaan teollisuuteen tutustutaan itse messuilla ja räätälöidyillä vierailuilla eräissä maailmanluokan yrityksissä sekä teollisuusklustereihin messujen yhteydessä.

Matkalla on mukana hankehenkilöstön lisäksi edustusta Itä-Suomen alueen yrityksistä, alueen kehittämistoimijoista ja teknologiateollisuudesta.

Hankkeen tavoitteet ja Bolognan malli

1999 julistettiin käynnistetyksi Bolognan prosessi, jonka tavoitteena on yhtenäistää eurooppalaisen korkeakoulualueen koulutusjärjestelmät niin, että opiskelija voisi ylittää helpommin perinteiset valtiorajat. Tavoitteena on myös nostaa eurooppalaisen koulutusalueen kiinnostavuutta muualla maailmassa.

Luonnollisesti Euroopan valtioiden sisäisen opiskelijaliikkuvuuden tulee tavoitella samaa Bolognan prosessin tavoitetta kansallisesti korkeakoululaitosten sisällä ja -välillä. Suomessa toteutettu kanditutkintomalli ei kuitenkaan ole näyttänyt merkittävällä tavalla helpottaneen opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä korkeakoulusta toiseen, alemmasta ylempään korkeakoulututkintoon tai edes korkeakoulun sisällä koulutusalalta toiseen.

Yhtenä käytännöllisenä ratkaisuna suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet opintopolkujärjestelmän ylemmälle amk-tutkinnolle (YAMK), johon riittävän työkokemuksen omaava AMK-tutkinnon suorittanut opiskelija voi siirtyä sujuvasti ja nostaa koulutustasonsa Bolognan mallin mukaiselle maisteria vastaavalle tasolle 7. Koska tohtoriopinnot ovat mahdollisia vain tiedeyliopistoissa, niin myös opintopolulla YAMK-tutkinnosta tohtoriksi seuraavana haasteena on nykyistä luontevampi siirtyminen korkeakoulujen välillä.

UpTech-hankkeen yhtenä tavoitteena on pilotoida opintokokonaisuuksien harmonisointia mahdollistaen luontevan siirtymisen ammattikorkeakouluista tiedeyliopistoihin. Tavoite on myös Bolognan mallin mukainen. Nykyinen suomalainen korkeakoulurahoitusmalli ei näyttäisi rohkaisevan riittävästi koulutustoimijoita kehittämään opintopolkuja tähän suuntaan. Haasteet on onneksi tunnistettu laajalti ja rahoitusmallia pyritäänkin OKM:n johdolla edelleen kehittämään.

Opintomatkan toivotut tuomiset

Opintomatkan tapaamisissa on tavoitteena luoda uusia verkostoja, ylläpitää ja kehittää oppilaitosten välisiä yhteistyömalleja sekä paneutua saksalaiseen korkeakoulujärjestelmään. Lisäksi perehdymme saksalaisen korkeakoulujärjestelmän ja klustereiden yritysyhteistyömalleihin sekä niiden systemaattiseen kehittämiseen.

Opintomatkalla tutkimuslaitos- ja korkeakouluvierailukohteita ovat mm. Leibnitz Universität Hannover, Institut für Produktionstechnik und Werkzeugmaschinen, Institut für Entwurfstechnik Mechatronik, Centrum Industrial IT, Bielefeld Beckhoff Campus Gütersloh, Fachhochschule des Mittelstandes, Fachhochschule des Bielefeld sekä Korkeakoulujen ja Bertelsmann säätiön (Duale Studium) esittely.

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa UPTECH – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen.

Kirjoittajat:
TKI-asiantuntija Pasi Heiskanen, UpTech-hanke, Savonia-amk
Projektipäällikkö, lehtori Anssi Suhonen, UpTech-hanke, Savonia-amk