Savonia-artikkeli: Vanhassa vara parempi?

Vankkumattomana suomen kielen ja kansanperinteen puolesta puhujana olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota valitettavaan kehityssuuntaan. Sananlaskut ovat lähes tyystin kadonneet arkisesta viestinnästämme.

Nasevat, kiteytetyt sananlaskut ilmentävät parhaimmillaan arkitotuuksia, ne kertovat helposti omaksuttavassa ja muistettavassa muodossa asioiden ja ilmiöiden tärkeydestä ja keskinäisistä suhteista. Usein oikea-aikaisesti keskusteluun ujutettu näppärä kansanviisaus ohjaa keskustelijat yhteisen ymmärryksen äärelle

Kansanperinteestä vieraantumiseen on varmasti useita syitä. Sananlaskujen terminologia on varsinkin nuoremmille ikäluokille osin vierasta. Esimerkiksi väitettäessä pyyn olevan parempi pivossa, yhdistää nykynuori pivon todennäköisemmin verkkomaksuun kuin kouraan, myös pyy lienee monelle kaupunkilaisnuorelle lähinnä mystinen luontokappale.

Onneksi myös kansanperinne uudistuu ja tunnetut sananlaskut muuttavat muotoaan niin, että ne kiinnittyvät paremmin ihmisten arkitodellisuuteen. ”Jos ei heilaa helluntaina, niin lataa Tinder”. Tässä yhteydessä aionkin vyöttää kupeet ja tarttua härkää sarvista. Koulutusta ja oppimista käsittelevät sananlaskut kaipaavat kriittistä tarkastelua.

Ei oppi ojaan kaada, eikä tieto tieltä työnnä. Avo-ojien vähentymisen ja autojen luistonestojärjestelmien yleistymisen myötä tieltä suistumisten uhka on merkittävästi pienentynyt, tällä lienee selvä syy-yhteys tämän mainion sananlaskun suosion laskuun. Kun vielä huomioidaan koulutuksen digitalisaatiokehitys, esittäisin lausahdukselle uutta muotoa ”Ei verkkokurssi huono vaihtoehto ole, eikä Moodle kurssin läpäisyä estä”.

Kertaus on opintojen äiti. Mainio tokaisu joka välittömästi synnyttää mielikuvan Jukolan veljesten aakkostapailusta lukkarin koulussa. Keinovalikoima erilaisten oppijoiden tukemiseksi on tänä päivänä veljesten aikaa laajempi. Moderni muotoilu sananlaskujen klassikolle voisikin olla ” Erilaisten oppijoiden tukeminen mahdollistuu monipuolista pedagogiikkaa soveltamalla”. Tässä ehkä sivuhuomautuksena on syytä todeta, että uudelleenmuotoilun seurauksena ilmaisun terävyys hieman kärsii.

Mitä nuorena oppii sen vanhana taitaa. Sanonnan merkitys on nykyään ehkä jopa suurempi kuin sen syntyaikoina. Opintie alkaa yhä useammin kaksivuotisella esikoululla ja työurien jatkamispaineet siirtävät eläkkeelle siirtymistä myöhemmäksi, aktiivinen oppimisaika yksilötasolla on pitempi kuin koskaan. Ammattikorkeakoulukontekstissa uusi versio voisikin olla ”Mitä AMK-tutkinnossa oppii sitä YAMK-tutkinnossa voi täydentää”.

Kun koulu loppuu, tulee kesäloma. Ympärivuotisen opiskelun myötä tämä on helppo. ”Kun kevätlukukausi loppuu, tulee kesälukukausi”.

Oppia ikä kaikki. Viimeisenä käsittelyyn otan tämän ehdottoman klassikon. Digivisio avaa kansalliset oppimisen varannot ja luo kansallisen oppimisen ekosysteeminen. On oikeus ja kohtuus että suuri kansallinen hankkeemme rikastuttaa myös sananlaskuvarantoamme. ”Digivisiota ikä kaikki”.

Esa Viklund, koulutusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu