Opiskelijoita Kampussydämessä.

Savonia-artikkeli: Verkko-opiskelijakin löytää ryhmästä omanlaiset tyypit, joiden kanssa opiskelu sujuu

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia-ammattikorkeakoulun Opiskelijan ääni -webinaarisarja jatkui 11.1.2023 Sanni Välimäen puheenvuorolla ”Monimuoto-opiskelijan elämän paletti. Mitkä tekijät tukevat monimuoto-opiskelua?”

Sanni Välimäki katsoo kameraan ja hymyilee.
Sanni Välimäki.

Sanni Välimäki aloitti tradenomin opinnot Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa Savoniassa syksyllä 2020, eli hän on kolmannen vuoden opiskelija. Wellness-tradenomin tutkinnon voi suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Sanni on kotoisin Varsinais-Suomesta Turun läheltä, ja hän valitsi monimuoto-opiskelun, koska se mahdollisti opiskelun kotipaikkakunnalta. Lisäksi monimuoto-opiskelun oheen on mahdollista sovittaa joustavasti muut tärkeät menot. Sannikin on tyypillisen monimuoto-opiskelijan tapaan käynyt töissä opiskelun ohessa.

Tradenomin monimuoto-opiskelu on käytännössä verkko-opiskelua

Sannin aloittaessa opinnot elettiin pahinta koronasyksyä. Kaikki opiskelivat verkossa, ja kampukset olivat lähes tyhjiä. Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin opiskelu tapahtuu edelleen kokonaan verkossa. Käytännössä voisi sanoa, että kyseessä on monimuoto-opiskelun sijaan verkko-opiskelu. Ryhmällä on koko opiskeluaikana ollut neljä intensiivipäivää, joista kolme etäyhteyksin ja yksi kampuksella Kuopiossa. Niissä sisältönä on ollut ryhmäytymistä tai yritysvierailuja ja alan yrittäjien puheenvuoroja.

Suurin osa opiskeluryhmästä on kotoisin muualta kuin Pohjois-Savosta, sillä Wellness-liiketoiminnan tutkinto on ainoa laatuaan Suomessa, ja se kiinnostaa siksi valtakunnallisesti. Opiskelu pääsi Sannin mukaan koronarajoituksista huolimatta hyvin käyntiin. Opintojen alussa sai hyvin neuvoja ja tukea opiskeluun ja opintojen suorittamiseen. Opiskelu verkossa edellyttää opiskelijalta itsenäistä otetta ja itseohjautuvuutta. Silti kaikkein omatoimisimmallekin opiskelijalle on tärkeää, että koko ajan on tieto, mistä apua on tarvittaessa saatavissa.

Ohjaus, ryhmän tuki ja omatoimisuus auttavat monimuoto-opiskelijaa

Sanni opiskelee ensimmäistä korkeakoulututkintoaan. Hänen ryhmässään on kuitenkin monia, joilla on jo yksi tai jopa kaksi aiempaa korkeakoulututkintoa. Opiskelijat ovat edenneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti, ja jotkut ryhmästä ovat jo valmistuneet opetussuunnitelmaan verrattuna etuajassa.

Koronan takia opiskeluryhmän yhteisöllisyys ei päässyt kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Sannin mukaan ryhmätöillä on sen takia ollut iso merkitys. Niihin on hänen mukaansa löytynyt ”ne omanlaiset tyypit”, joiden kanssa opintojen suorittaminen on sujunut. Ryhmätöihin oli alussa ohjattukin etsimään jollakin tavalla homogeeninen porukka, joko samalta suunnalla asuvia, samassa perhetilanteessa olevia tai samaan valmistumisaikatauluun tähtääviä.

Verkossa opiskelu vaatii siis itseohjautuvuutta. Sanni on opiskelun suunnittelun suhteen luonut erinomaisia käytäntöjä. Hän laatii kullekin viikolle opiskelusuunnitelman, jota hän toteuttaa joustavasti ottaen huomioon esim. ryhmätöiden muiden jäsenten aikataulut. Lukukauden alussa opintojaksojen läpikäynti, mm. niiden vaatiman työmäärän arviointi, auttaa paljon opiskelijan oman suunnitelman laatimisessa. Opiskelijoiden keskinäiset WhatsApp-ryhmät ovat myös olleet iso apu, ja niissä viestit ovat viuhuneet ja vertaistukea on annettu ja saatu.

Harjoittelut ja työelämään siirtyminen ovat isoja askelia, niihin kaivataan tukea

Tradenomin tutkintoon kuuluu laaja harjoittelu, ja Sannin ryhmällä harjoittelupaikkojen etsiminen on juuri ollut ajankohtaista. Osa opiskelijoista kaipaisi enemmän ohjausta juuri harjoittelupaikan etsintään ja sopivan paikan valitsemiseen. Kuten sanottu, wellness-tradenomiopiskelijat ovat eri puolilta Suomea, ja harjoittelupaikkaverkosto painottunee siihen nähden liikaa Pohjois-Savoon. Omatoimisuus on tuossakin kysymyksessä kyllä tuottanut hyviä lopputuloksia.

Opiskelijat kaipaisivat tukea ja neuvoja myös opintojen loppuvaiheeseen. Miten valmistautua opintojen jälkeiseen aikaan ja työnhakuun ja miten saada jalka työelämän oven väliin? Konkreettisena ehdotuksena oli muun muassa työpaja oman alan ajankohtaisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kiikarissa omannäköinen ja ainutlaatuinen tutkinto

Sannilla on vielä yksi vuosi opiskelua jäljellä. Siihen mahtuu vielä näin ulkopuolisen silmin katsottuna tosi kiinnostavia jaksoja. Hän on lähdössä helmi–toukokuuksi neljän kuukauden opiskeluvaihtoon Balille yhteistyökorkeakouluun. Sen jälkeen on kesällä vuorossa harjoittelu ja syksyllä vielä siihen todennäköisesti linkittyvä opinnäytetyö.

Sannin tutkinto varmasti muodostuu omannäköiseksi noilla valinnoilla. Lisäksi monipuoliset valinnaiset verkko-opinnot ovat jo nyt mahdollistaneet osaamisprofiilin ja tutkinnon räätälöinnin oman kiinnostuksen mukaan. Opiskelu on Sannin mukaan vastannut hyvin sitä kuvaa, jonka hän Savonian nettisivuilta sai hakiessaan opiskelemaan. Wellness-tradenomin tutkinnon tunnettuuden eteen tarvitaan kuitenkin vielä työtä.

Opiskelijan ääni -webinaarisarjan kolmas osa on 22.2.2023, ja siinä aiheena on opinnäytetyö, tuo opintojen loppuvaiheen ehkä isoin rutistus. Webinaarisarjan järjestää OKM:n erillisrahoittama opiskeluhyvinvointiin keskittyvä MoniTori-hanke

Kirjoittaja:

Marja Kopeli, koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen, MoniTori-hanke