Savonia-artikkeli: Wellness-liiketoiminnan monet muodot

Wellness liittyy yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvointiin, painottaen terveydessä ennaltaehkäisevää toimintaa. Keskeisenä elementtinä wellness-lähestymistavassa on yksilön oma vastuunottoa omasta hyvinvoinnista. Wellness-markkinat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana.

Global wellness -instituutti on arvioinut maailman wellness-markkinoiden kooksi 4,5 biljoonaa yhdysvaltain dollaria, alan kasvaessa nopeammin kuin maailmantalous keskimäärin. Suurimpia wellness-aloja ovat: kauneudenhoito ja liikunta, minkä jälkeen tulevat painonhallinta ja ravitsemus sekä wellness-turismi. Markkinoiden koon osalta pienempiä sektoreita ovat wellness-rakentaminen, kylpylät, mentaali-wellness sekä työhyvinvointi.

Wellnekseen liittyviä uusia sovelluksia

Wellnessiin liittyy paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, kuluttajien ollessa kiinnostuneita useista erilaisista wellness-tuotteista ja -palveluista, kuten mindfulnessiin, liikuntaan, ravitsemukseen ja nukkumiseen liittyvistä palveluista ja tuotteista.

Callaghan, Lösch, Pione & Teichner (2021) tutkimuksessa oli mukana kuusi maata: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Kiina, Brasilia ja Japani. Tutkimuksessa mukana olleista kuluttajista 79 % piti wellnessiä tärkeänä. Ogilvyn (2020) 14 maan kuluttajia koskevassa tutkimuksessa 67 % kuluttajista oli sitä mieltä, että wellness-vaihtoehtoja tulisi olla lisää eri tuotteisiin ja palveluihin liittyen, olivatpa ne esimerkiksi autoihin, pankkipalveluihin, lentämiseen, pikaruokaan liittyviä.

Useat yritykset ovatkin lisänneet wellness-elementtejä palveluihinsa. Esimerkiksi useissa hotelleissa on panostettu kuntosaliin ja sänkyjen laatuun. Useat matkailualan yrittäjät tarjoavat hyvinvointiteemaan liittyviä matkoja, joihin liittyy esimerkiksi meditaatio ja jooga. Hyvinvointiteknologia-alan yritykset ovat kehittäneet useita tuotteita joiden avulla voi seurata esimerkiksi omia treenejä, palautumista ja unta. Markkinoilla on kuitenkin tilausta uusille wellness-tuotteille ja -palveluille. Tärkeää on myös palveluiden ja tuotteiden onnistunut markkinointi ja toiminnan johtaminen, sekä ylipäänsä wellness-alan kehittäminen.

Savonia Suomessa edelläkävijänä wellness-liiketoiminnassa

Savonia ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä ainoa laaja-alaisesti Suomessa tutkintoon tähtäävää wellness-liiketoiminnan koulutusta tarjoava korkeakoulu. Savoniassa voi opiskella AMK-tasoisen wellness-tradenomi-tutkinnon ja YAMK-tasolla restonomin YAMK-tutkinnon.

Savonian vuonna 2020 aloitetussa wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen YAMK -tutkinnossa keskitytään työhyvinvoinnin ja lähijohtajaosaamisen kehittämiseen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen, palveluiden kehittämiseen sekä hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Opinnoissa korostuu tutkitun tiedon hyödyntäminen oman osaamisen ja organisaatioiden kehittämisessä. Lisäksi koulutuksen aikana on mahdollisuus viedä eteenpäin omaa yritysideaa sekä vahvistaa verkostoja ja lisätä kansainvälisyysosaamista.

Kirjoittajat:

Ilkka Virolainen, ilkka.virolainen@savonia.fi
Markku Haapakoski, markku.haapakoski@savonia.fi

Lähteet:

Global Wellness Institute. 2018. Global Wellness Economy Monitor.
Callaghan, S., Lösch, M., Pione, A. & Teichner, W. 2021. Feeling good: The future of the $ 1,5 trillion wellness market. McKinsey & Company. 8.4.2021. https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/feeling-good-the-future-of-the-1-5-trillion-wellness-market (vierailtu 2.12.2021)
Ogilvy. 2020. The Wellness Gap. https://ogilvy.gr/files/Ogilvy_Wellness_Gap_Report-8th_October_2020.pdf (vierailtu 2.12.2021)