Opiskelijoita Iisalmen kampuksella.

Savonia-artikkeli: YAMK vie syvemmälle ammattiin

#SavoniaAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammatillista osaamista syventävä ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa maisterin tutkintoa vastaavan kelpoisuuden. Yliopisto-opintojen painottaessa tutkimuksellista otetta on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa käytännönläheisemmän kehittämisen painotus.

Kehittämisen lähtökohtana on tieteen hyödyntäminen ja tutkimusosaaminen. Tavoitteena on alan kehittäminen organisaation sisäisestä toiminnasta laajempaan alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämiseen saakka, mikä korostuu etenkin opinnäytetöissä.

Agrologi YAMK-tutkinnon voi suorittaa Hämeen, Lapin, Oulun, Seinäjoen ja Savonia-ammattikorkeakouluissa. Koulutuksia järjestetään kussakin ammattikorkeakoulussa noin parin vuoden välein. Koulutuksissa on erilaisia painotuksia ja tutkinto-ohjelma voi olla myös monialainen.

Savonialla ja Oamkilla painotus on maaseudun kehittämisessä, Hamkilla luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen, biotalouden ratkaisut, Jamkilla biotalouden kehittäminen ja Seamkilla ruokaketjun kehittäminen. Lapin amk tarjoaa agrologeille monialaisia tutkinto-ohjelmia ja Novialla on englanninkielinen Master of Natural Resources.

Koska opinnot ovat ammatillista osaamista syventäviä, on vaatimuksena vähintään kahden vuoden työkokemus luonnonvara-alalta tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemusvaatimus on täytettävä ennen opintojen alkua. Yrittäjät voivat todentaa työkokemuksensa YEL- tai MYEL-todistuksella. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opinnot voi aloittaa joustavasti jo ennen työkokemusvaatimuksen täyttymistä ja hakea tutkintokoulutukseen vaatimusten täytyttyä.

Pohjatutkinto voi olla agrologi amk-tutkinnon ohella myös aiempi opistotutkinto tai muu ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin tai metsätalousinsinöörin tutkinto. Muu kuin agrologin pohjakoulutus voi vaatia alakohtaisia lisäopintoja. Yliopiston kandidaatin tutkinnolla yamk-opintoihin voi hakea suoraan ilman työkokemusta.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, joista opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jotka ovat työelämälähtöisiä ja niitä voidaan toteuttaa opiskelijan työpaikan kehittämisprojekteissa.

Ajallisesti yamk-opinnot kestävät yleensä noin puolitoista, kaksi vuotta. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Yamk-opintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 15. – 30.3.2023 Opintopolun kautta

Kirjoittajat:

Eeva-Kaisa Pulkka, Heli Wahlroos, Kati Partanen, Seppo Mönkkönen, Savonia-ammattikorkeakoulu