Savonia-artikkeli: Yrittäjyyden edistäminen yTiimissä

#SavoniaAMK

Tämän vuoden Savonian yTiimin matka alkoi vauhdikkaasti, sillä yksi ensimmäisistä projekteista oli toteuttaa yTiimin 15-vuotisjuhlagaala. Juhlagaalan tarkoituksena oli koota nykyiset ja vanhat yTiimiläiset yhteen juhlistamaan 15-vuotista taivalta. Gaalatiimi aloitti valmistelut jo kesällä, sillä tiimi halusi varmistaa osallistujille mukavan kokemuksen, rennossa ilmapiirissä. Tämän vuotiseen gaalaan osallistui melkein sata osallistujaa, joihin kuului nykyisten ja vanhojen yTiimiläisten lisäksi kutsuvieraita.

Itse gaalassa yTiimiläiset pääsivät tutustumaan toinen toisiinsa, vaihtamaan kokemuksia omista yTiimi-ajoistaan sekä keskustelemaan omista urapoluistaan. Keskusteluissa yhteiseksi nimittäväksi tekijäksi nousi, kuinka iso etu on ollut työelämässä toteuttaa ytiimin projekteja. Useissa keskusteluissa nousi esille, kuinka kontaktien luominen ja muut käytännön järjestelyt ovat olleet helpompia tehdä, kun taustalla on ollut vahva treeni yTiimin projektien toteuttamisesta.

yTiimi edistää yrittäjyyttä

yTiimissä yrittäjyyden edistämisen keinoina toimii yrityksien sekä yTiimin väliset toimeksiannot, joiden lomassa opiskelijat pääsevät toimimaan tiiviisti paikallisten yritysten kanssa kehittäen heidän monialaisia taitojaan. yTiimi synnyttää aktiivisella osallistumiseen perustavalla toiminnallaan opiskelijoihin yrittäjyyden vaatimaa mentaliteettia, sekä antaa opiskelijoille luovaa vapautta suorittaa opintojaan käytännönläheisesti. Jokaiselle yTiimin valinneelle oppilaalle annetaan kattavat mahdollisuudet osallistua toimeksiantoihin, sekä halutessa myös johtaa projektityöskentelyä.

Mitä juhlagaalan järjestelijät oppivat?

Gaalatiimi pääsi projektissaan tutustumaan, mitä kaikkia vaiheita kuuluu gaalaillallisen järjestämiseen ja millä tavalla eri vaiheet on hyvä aikatauluttaa. Gaalaillallisen järjestämisen lisäksi projekti opetti opiskelijoille muun muassa:

  • budjetointia ja budjetin seurantaa
  • aikataulutusta
  • tapahtumamarkkinointia
  • kommunikointia eri tahojen kanssa

Juhlagaala antoi tiimille opiskelijoille ainutlaatuisen ja rikkaan kokemuksen yhteistyössä suuren hotelli- ja ravintola-alan yrityksen kanssa. Antoisin puoli yTiimissä onkin sen monipuoliset ja toinen toistaan ainutlaatuisemmat toimeksiannot, joista jokaisen opiskelijan oppiminen tulee taatusti syventymään.

Kirjoittajat:

Sakari Anttila
opiskelija, yTiimin Gaalan projektipäällikkö

Tiina Kuiri
tuntiopettaja, yTiimiin valmentaja
Savonia-ammattikorkeakoulu