Savonia-artikkeli: Savonian tuloksekas toiminta näkyy rahoituksessa – TKI-toiminta huimassa kasvussa

Savonian talous on 2020-luvulla terveellä pohjalla ja mahdollistaa pitkäjännitteisesti tavoitteiden mukaisen kasvun. Savonian vastuullisuus näkyy siinä, että toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Taloudellisen vastuun perustana on omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen, jolloin Savonialla on edellytykset huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.

Savonian hallituksen hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa Savonian liikevaihto on 59,3 miljoonaa euroa. Investointien määrä on maltillinen, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Talousarvion kuluista 64 prosenttia on henkilöstökuluja: Savonian henkilöstökulut ovat yhteensä 36,6 miljoonaa euroa.

Savonian valtiolta tulevan perusrahoituksen määrä perustuu kolmen takautuvan vuoden hyviin tuloksiin, joten alkavaan vuoteen 2022 voimme siirtyä kasvavan perusrahoituksen pohjalta. Miniteriön perusrahoitus kasvaa 2,2 miljoonaa euroa.

Suurin osa tästä perusrahoituksesta pohjautuu tutkintotavoitteiden saavuttamiseen. Rahoituksen pitäminen näin hyvällä tasolla edellyttää pitkäjänteistä koulutussuunnittelua, riittävää opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden määrää, opiskelijoiden valmistumista tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa sekä opintojen keskeyttämisten vähentymistä. Opintonsa keskeyttämisen määrää on vuonna 2022 vähennettävä merkittävästi, jotta tutkintojen kautta saatava valtion perusrahoitus säilyy hyvällä tasolla.

Vuosien 2023 ja 2024 osalta emme ennakoi valtion perusrahoituksen kasvua, joten tulevan kasvun tulisi perustua TKI:n ja liiketoiminnan kasvuun. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osalta vuodelle 2022 ennakoidaan huimaa 8,3 miljoonan kokonaisrahoitusta, joka on 1,3 miljoonaa enemmän mitä arvioimme vuoden 2021 toteumaksi. Tulossopimuksessa, joka tehtiin kaksi vuotta sitten, ennakoitiin TKI-toiminnan rahoituksen notkahtavan 5,5 miljoonan euron tasolle rakennusrahastovaiheessa, mutta onneksi näin ei käynyt, vaan olemme pystyneet hyvällä TKI-työllä kasvattamaan Savonian hankekannan 13 miljoonaan euroon. Tämä mahdollistaa yli 8 miljoonan euron hanketoteuman vuodelle 2022.

Liiketoiminnan osalta tavoitteena on palata korona edeltävään aikaan ja sen jälkeen kasvattaa liiketoiminnan määrä yli kolmen miljoonan euron. Samalla tulee huolehtia siitä, että katetaso säilyy. Liiketoiminnan tulee kattaa omat menonsa ja viivan allekin pitäisi jäädä enemmän kuin nyt.

Konkreettisesti Savonian kasvu näkyy siinä, että meidän henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan tulevana vuonna yhteensä 535 henkilötyövuoteen. Kestävä henkilöstöpolitiikka ja kannustava tavoitejohtaminen parantavat työelämän laatua, joka puolestaan parantaa toiminnan tuottavuutta.

Seppo Lyyra, talousjohtaja