Savonia-artikkeli: SOTETIE tekee sote-alan osaamisen näkyväksi

SOTETIE-sivuston lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen arviointi. Osaamisen arvioinnin lisäksi sivusto helpottaa sote-alan yhteiseen osaamiseen liittyvien opiskelumahdollisuuksien löytymistä ja tuo myös näkyväksi jatkuvan oppimisen merkitystä.

Sivustolta löytyy kaksi työkalua: ammattilaisen osaamistarpeen arviointityökalu ”arviointipysäkki” ja tarpeeseen vastaavan koulutuksen automatisoitu hakutyökalu. 

Ammattilainen voi tehdä sivustolla testin, joka arvioi hänen osaamistaan yhteisen osaamisen alueilla. Tuloksen perusteella ammattilainen voi perehtyä tarkemmin kyseisen osaamisalueen sisältöihin ja pääsee linkistä myös hakemaan aiheeseen liittyvää korkeakoulujen opintotarjontaa.

– Osaamisen jatkuva päivittäminen uudistuvassa sote-kentässä on välttämätöntä. Sen vuoksi oman osaamisen arviointi ja sopivien opiskelumahdollisuuksien löytäminen helposti vastaa tähän haasteeseen, kertoo erityisasiantuntija Päivi Tikkanen.

– Nykyisellään ammattilaiset joutuvat etsimään koulutuksia eri korkeakoulujen verkkosivuilta. Hakutyökalu on yksi esimerkki siitä, miksi koulutustarjonta olisi valtakunnallisella tasolla hyvä löytyä samasta paikasta.

SOTETIE-sivusto kokoaa kaiken yhteen

SOTETIE-sivusto palvelee myös koko työyhteisön osaamisen arviointia ja osaamisen johtamista. Työpaikalla esihenkilöllä on tärkeä tehtävä tunnistaa ja tunnustaa henkilöstönsä osaaminen ja johtaa heidän osaamistaan. 

Sivuston opintojen hakukoneelle on mahdollista valita kriteeriksi myös opintojen toteutustapa, jolloin esimerkiksi verkko-opintoina toteutuvien opintojen suorittaminen on mahdollista koko työyksikön henkilöstölle. Yhteinen koulutus voi silloin olla alkuna työyksikön toiminnan kehittämiselle.

Tässä hankkeessa koulutuksen automatisoitu hakutyökalu on rakennettu Opintopolku.fi-palvelimen rajapintaan. Opintopolusta löytyy tällä hetkellä laajasti korkeakoulujen tutkintokoulutusten lisäksi avointen yliopistojen koulutustarjontaa ja jatkossa enemmän myös ammattikorkeakoulujen opintoja.

SOTETIE-sivustoa ja hankkeen tuloksia esitellään myös hankkeen loppuseminaarissa ke 10.11. kello 8.30-15. Lisätietoa löydät klikkaamalla tästä.

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta –hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama. Hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen vaikuttavat muun muassa digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit. 

Hankkeeessa on mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia. Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta sotetie-sivusto jää ammattilaisten ja korkeakoulujen käyttöön.

Anne-Maria Moilanen, liiketoimintasuunnittelija