AVEKKI-kouluttajien valtakunnalliset päivät 2021

16.-17.11 Kuopioon ja etäyhteyden päähän kokoontui reilu 30 AVEKKI-kouluttajaa jakamaan osaamistaan ajankohtaisista teemoista kuten turvallisuuden yhteisöllisestä kehittämisestä. Vankkaa tietoa ja näkökulmia teemaan toivat Asta Vuorela, AVEKKI-kouluttaja ja palvelupäällikkö Live-säätiöltä ja Ilpo Tauriainen, työsuojeluvaltuutettu, KYSiltä. AVEKKI-toimintatapamallina on keskeinen osa työväkivallan ennaltaehkäisyä, ennakointi- ja hallintaosaamista monilla työpaikoilla; turvallisuuskulttuuria voi kehittää AVEKIn avulla ja/tai se huomioiden. Haasteet tulee tunnistaa, mutta niihin löydettiin useita vaikuttamiskeinoja.

Turvallisuuskulttuuria kehitetään yhdessä.

AVEKKIn periaatteiisin kuuluvaa yhdessä oppimista ja kuuntelevaa kokemuksien jakamista jatkettiin päivien mittaan AVEKKI-kouluttaja Jukka Ahon ja Jani Kirjavaisen johdattelulla teemoihin muun muassa asenteista, kehittymisestä ja vaikuttamisesta. On tärkeää, että sekä kouluttajien että koko työelämän kokemukset toimintatapamallin juurruttamisesta arkityöhön huomioidaan huolellisesti. Kouluttajayhteisöllä on tässä merkittävä rooli.

AVEKKIn kuunteleva kokemuksien jakamista.

Seuraava kouluttajakoulutus alkaa helmikuussa 2022 Kuopiossa, haku tähän on meneillään. Mahdollisesti kouluttajakoulutus alkaa myös syksyllä 2022 pääkaupunkiseudulla, lisätietoja tästä voi kysyä Savonian AVEKKI-keskuksen toimijoilta.