AVEKKI-kouluttajat kevät 2022.

Lisää AVEKKI-kouluttajia

#SavoniaAMK

AVEKKI-kouluttajaksi valmistui parisenkymmentä kouluttajaa. Kevään kestäneen kouluttajakoulutuksen aikana he pätevöityvät kouluttamaan AVEKKIa ja edistämään toimintatapamallin viemistä arkityöhön. Kouluttajat työskentelevät mm. varhaiskasvatus-, hoito-, kehitysvamma-, lastensuojelu- ja AMK-opetustyössä.

Monialainen, rikas työkokemus, yhteistyöhalu ja vankka motivaatio aiheeseen edesauttoivat kevään oppimista. Työssä tapahtuva väkivalta on hyvin monitahoinen teema, jonka ehkäisyssä ja hallinnassa jaettu tieto, taito ja kokemus ovat tärkeitä elementtejä.

Kouluttajakoulutus antaa valmiuksia ymmärtää laajasti aggression ja väkivallan moniulotteisia merkityksiä, sekä hallita aggression ja väkivallan ennalta-ehkäisyn, ennakoinnin, hallinnan ja jälkiselvitte­lyn ammatillisia menetelmiä työssä. Näiden asioien opettamistaidot on keskeinen osa kouluttajakoulutusta. AVEKIsta ja kouluttajakoulutuksesta voit kysyä tarkemmin: taydennyskoulutus@savonia.fi