Savonia koordinoi eurooppalaista ilmastoinnovaatioiden laboratoriota

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä hanke Innovation Laboratories for Climate Actions (ILCA) on saanut rahoituksen EIT HEI Initiative -ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on parantaa organisaatioiden yrittäjyys- ja innovaatiokyvykkyyttä.

ILCA-hanke keskittyy edistämään ilmastotoimissa haasteelliseksi osoittautunutta systeemistä muutosta. Siinä tarvitaan sektorirajat ylittäviä lähestymistapoja, jotka ottavat huomioon myös sosiaaliset näkökulmat. Hankkeessa on mukana toimijoita Bulgariasta, Romanista sekä Liettuasta.

Suomesta Savonian lisäksi mukana on Luonnonvarakeskus. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin siirtää suomalaista innovaatio-osaamista näihin itäisen Euroopan maihin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa.