Savonialla käytetään tietotekniikan opetuksessa huippupalvelu GitHubia

#SavoniaAMK

GitHub on Microsoftin omistama Git-pohjaista versionhallintaa tarjoava palvelu, jota miljoonat ohjelmoijat maailmanlaajuisesti hyödyntävät työssään. GitHub on palvelu, joka kaikkien ohjelmoijien tulee tietää.

Savonialla palvelua käytetään tietotekniikassa ohjelmoinnin opetuksessa. Opiskelijat käyttävät opinnoissaan samoja välineitä ja palveluita, joita myös työelämässä käytetään. GitHub Campus Program mahdollistaa entistä laajemman GitHubin hyödyntämisen osana opetusta.

GitHubin logo.

Esimerkkinä kesällä 2022 pidettävä .NET Programming CampusOnlinen kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan GitHub ja GitHub Classroom -palveluita hyödyntäen. Opiskelijat saavat kurssin tehtävät GitHub Classroomin kautta ja palauttavat vastaukset heille luotuihin GitHub-palvelun tietosäilöihin, joissa automaattiset työnkulut tarkistavat vastaukset ja tuottavat palautteen tehtävästä saaduista pisteistä.

Palvelua voidaan hyödyntää myös Savonialla pian alkavassa uudessa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa ohjelmoinnin opetuksen tukena.