Ammatillista kasvua vaalimassa mentoroinnin avulla

Mentorointi on kaksisuuntainen suhde, joka tukee oppimista ja auttaa yksilöitä kehittämään potentiaaliaan. Parhaimmillaan se voi mennä perinteistä uraneuvontaa pidemmälle ja tarjota uusia oivalluksia sekä aktorille että mentorille. Finlay Hare ja Hannele Ranta kertovat mentorointimatkastaan ja mitä he ovat siitä oppineet. 

Finlay Hare on lahjakas sellisti Jerseystä, Iso-Britanniasta, ja hän suoritti klassisen musiikin maisterin tutkinnon Bergenin yliopistossa Norjassa. Valmistuttuaan hän muutti suomalaisen vaimonsa kanssa Kuopioon. Tällä hetkellä Finlay työskentelee Joensuun kaupunginorkesterin varasellistinä ja esiintyy duettona vaimonsa kanssa Musiikkia maaseudulla -yrityksessä. Laajentaakseen ja monipuolistaakseen osaamistaan musiikin rinnalla hän opiskelee nyt toista vuotta Savonian Bachelor of Engineering, Information Technology (IoT) -tutkinto-ohjelmassa.

Hannele Ranta on SP Stainlessin kehitysinsinööri. Tällä hetkellä hän on opintovapaalla ja suorittaa insinöörin ylempää AMK-tutkintoa, joka suuntautuu uudistavaan johtamiseen. Lisäksi hän toimii Kuopion Nuorkauppakamarin hallituksen puheenjohtajana.

Hannele ja Finlay aloittivat tapaamiset tammikuussa osana Talent Hub Eastern Finland -hankkeen mentorointiohjelmaa. He ovat tavanneet muutaman kerran ja puhuneet Suomen työmarkkinoilla tarvittavista taidoista.

– Hannele on auttanut minua CV:n kirjoittamisessa ja lukenut hakemuksiani. Kahdenkeskisessä tapaamisessa teimme miellekartan nähdäksemme, mitkä taitoni ovat yleisesti ottaen ja mitä osaan tehdä, Finlay kertoo.

Finlay näkee mentorointiin osallistumisen hyödyt selkeinä. Se auttaa häntä miettimään, millaisiin asioihin hänen tulisi keskittyä työllistyäkseen valmistumisen jälkeen ja käyttämään aikansa viisaasti koulussa.

– Tämä on ensimmäinen askel ennen työpaikan saamista – ennakointi, mahdollisuuksien lisääminen haastattelussa ja neuvojen saaminen.

Hannele astui mentorin saappaisiin tuodakseen perspektiiviä opiskelijoiden ajatteluun mahdollisuuksistaan ja auttaakseen heitä navigoimaan urakehityksen monipolvisilla poluilla.

– Toinen, käytännöllisempi syy oli puhua enemmän englantia. Kielitaitoni onkin nyt parempi kuin aloittaessamme, Hannele mainitsee.

Enemmän kuin perinteistä uraneuvontaa

Finlaylle mentorointikokemus ylittää perinteisen ammatillisen neuvonnan. Se toimii kaikupohjana sekä toiveille että turhautumisille ja selkeyttää ajatuksia tulevaisuuden työnäkymiin IT-alalla.

– Uuden niinkin vaativan alan kuin tietotekniikan opiskelu on haastavaa. Polku työelämään tuntuu välillä epäselvältä, joten on mukavaa, että asiasta voi jutella jonkun kanssa.

Hannelelle mentorina toimiminen avaa silmiä työelämään siirtyvien opiskelijoiden yleismaailmallisille haasteille.

– Sekä suomalaisilla että kansainvälisillä opiskelijoilla on samat huolet ja epävarmuudet. Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää heidän tilannettaan ja saada käsityksen tulevaisuuden työvoimasta.

He toivovat mentoroinnin kaltaisten aloitteiden yleistymistä laajemmallekin. He kannattavat osallistavia ohjelmia, jotka kaventavat kulttuurieroja ja edistävät yhteistyöhön perustuvaa oppimista eri taustoista tulevien opiskelijoiden keskuudessa.

– On yllättävää, miten vähän opintojen aikana on mahdollista puhua suomea ja tavata suomalaisia. Paikallisten ja kansainvälisten sekoittaminen enemmän samoihin ryhmiin auttaisi, Finlay summaa.

Ryhdy mentoriksi kansainvälisille opiskelijoille

Itä-Suomen korkeakouluissa tutkintoaan suorittaa lähes 2 000 kansainvälistä opiskelijaa, joista suurin osa (noin 80 %) haluaisi jäädä ja työllistyä alueelle. Haasteena on, että opiskelijoilla ei ole opintojen aikana riittävästi yhteyksiä itäsuomalaiseen työelämään. Työllistyminen valmistumisen jälkeen on vaikeaa erityisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille, ja jopa puolet heistä muuttaa pois alueelta.

Talent Hub Eastern Finland -yhteistyöverkoston mentorointiohjelma vastaa tähän haasteeseen tiivistämällä kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Ryhmämentorointiohjelma tuo yhteen työnantajia, eri alojen asiantuntijoita ja kansainvälisiä opiskelijoita.

Työelämän ammattilaisena voit auttaa meitä ratkaisemaan ongelman – tarvitsemme osaamistasi. Jaa kokemuksesi tulevaisuuden osaajien kanssa ja ryhdy mentoriksi!

Mentorointi tarjoaa mentorille

  • tuoretta tietoa koulutusaloista ja tulevasta työvoimasta
  • ammatillisen verkoston laajentamista
  • valmennus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
  • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oppia eri kulttuureista
  • mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen

Tutustu mentoroinnin mahdollisuuksiin ja osallistu esittelywebinaariin 8. toukokuuta:

Join the meeting now

Linkki 8.5. webinaariin

Talent Hub Eastern Finland on Euroopan unionin osarahoittama hanke.