Kansainväliset opiskelijat ovat suuri potentiaali työvoimapulasta kärsivälle Itä-Suomelle

Savonian Kampussydämessä vietettiin 12.2.2024 Talent Hub Eastern Finlandin Grand Opening -tapahtumaa. Kyseessä on Itä-Suomen yliopiston, Karelian, Savonian, Riverian, Sakkyn ja YSAOn yhteistyöverkosto. Tavoitteena on, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Avajaistapahtumassa eri toimijat kokoontuivat kuulemaan valaisevia puheenvuoroja ja keskustelemaan kansainvälisten opiskelijoiden palkkaamisesta ja perehdyttämisestä sekä jakamaan toimivaksi osoittautuneita käytänteitä.

Yleisöä katsomossa.

Opiskelijat tarvitsevat lisää suomalaista työelämäkokemusta

Talent Hub -hankkeessa Savonian vastuulla on kehittää tiedolla johtamisen osaamista ja toimintamalleja liittyen kansainvälisten osaajien taustojen, osaamisen sekä työnantajaorganisaatioiden osaamistarpeiden kartoittamiseen. Tilaisuuden alussa Savonian TKI-asiantuntija Eini Puhakka esitteli käynnissä olevan opiskelijakyselyn tähänastisia tuloksia. Kyselyn mukaan opiskelijat viihtyvät Itä-Suomessa, mutta harjoittelu- ja työpaikkoja kansainvälisten opiskelijoiden on vaikea saada. Tästä syystä monet muuttavat pois alueelta valmistumisen jälkeen. Kansainvälisistä osaajista kiinnipitäminen on erityisen tärkeää siksikin, että tilastojen mukaan alueen työikäinen väestö vähenee vuoteen 2030 mennessä peräti 25 prosenttia.

Kansainvälisillä opiskelijoilla on verrattain paljon työkokemusta muualta kuin Suomesta. Opiskelijakyselyn mukaan lähes 40 prosentilla on yli viiden vuoden työkokemus joko kotimaassaan tai jossakin muussa maassa. Sen sijaan yli 50 prosentilla vastanneista ei ollut lainkaan työ- tai harjoittelukokemusta Suomessa. Kyselyn mukaan kansainvälisiä opiskelijoita kiinnostivat muun muassa terveys- ja hyvinvointiala, kestävä kehitys ja kiertotalous.

Opiskelijakysely on edelleen käynnissä ja siitä on tarkoitus tehdä myös toistuva. Niin ikään työnantajille pyritään tekemään kysely ja kartoittamaan työnantajayritysten tarvitsemaa osaamista.

Puheenvuoroja tilaisuudessa esittivät myös työnantajayritykset, esimerkiksi FinVector kertoi omista myönteisistä kokemuksistaan kansainvälisten työntekijöiden palkkaamisessa ja Servica ja Sakky kehittämästään, osaamisen kartoittamista helpottavasta osaamispassista.

Eini Puhakka katsoo kameraan ja nojaa pöytään, vieressä kyltti, jossa kysytään tarvitsetko apua kansainväliseen rekrytointiin.
TKI-asiantuntija Eini Puhakka kertoi kansainvälisille opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksista.

Mentorointi siirtää hiljaista tietoa

Mentoroinnista kertoi omakohtaisia kokemuksia Jade Jimenez. Hän on toiminut niin aktorina (mentoroitava henkilö) kuin mentorinakin. Hänellä oli myös omakohtaisia kokemuksia siitä, miten muualta Suomeen tuleva opiskelija tai työntekijä voi kohdata yllättäviä kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia, esimerkiksi sen, mitä tarkoittaa, että työaika alkaa tiettynä ajankohtana. Tällaisissa tilanteissa mentori voi auttaa, selittää työpaikan käytänteitä ja jakaa hiljaista tietoa mentoroitavalle.

Savonia on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa käynnistänyt yhteisen mentoriohjelman. Kevään osalta ohjelma on jo käynnissä ja seuraavaan haku avataan alkusyksystä. Jade Jimenez kannusti jokaista alkamaan mentoriksi ja jakamaan tietoa eteenpäin. Hänen mukaansa monet epäilevät turhaan sitä, onko heillä mitään annettavaa mentoroitavalle – jokaisella on oma osaamisensa ja kokemuksensa, mistä voi olla toiselle paljon hyötyä. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. Jimenez muistutti myös, että mentorisuhde antaa molemmille osapuolille jotakin. Myös mentori oppii uutta ja saattaa löytää myös yritykseensä lisää työvoimaa.

Jimenez kannusti jokaista myös itse hakemaan itselleen mentoria.

-Aina kun haluat astua seuraavan askeleen, on olemassa joku, joka on jo ottanut tuon askeleen ja kulkenut saman polun ennen sinua.

Nuori nainen hymyilee ja puhuu mikrofoniin.
Jade Jimenez kertoi omista kokemuksistaan käsin työskentelyn aloittamisesta vieraassa maassa sekä mentoroinnin merkityksestä.