Kategoria: Luonnonvara-ala

Lehmä karsinassa.

Savonia-artikkeli: Onnistunut kuivitus antaa vasikoille turvallisen tilan kasvaa ja leikkiä

Vasikoiden viihtyisä kasvuympäristö on monen asian summa. Yksi vaikuttavista seikoista on vasikkatilojen kuivitus. Onnistunut ja vasikan tarpeiden mukainen kuivitus näkyy muun muassa vasikoiden puhtautena, terveytenä ja hyvänä kasvuna. Hyvälaatuinen kuivike sitoo itseensä myös ilman kosteutta ja ammoniakkia ja parantaa näin tuotantotilojen ilmanlaatua [1]. Käytettävällä kuivikkeella on merkitystä vasikoille, koska pieni vasikka makaa päivästä jopa
Minecraft rakennelma

Future Trash Mining: Toisen roska on toisen aarre – Trash Design Hackathon ratkoo yritysten jäteongelmaa

Olit sitten keksijä, kokeilija, aarteenetsijä, koodaaja tai bisnesguru, tänä keväänä pääset kehittämään uusia ideoita roskasta ja jätteestä, kun Digital & Circular Fashion House ja AWARE -hankkeet järjestävät yhteisen monialaisen Trash Design Hackathon -ideointitapahtuman 1.-8.4.2022. Kehityshaasteet tulevat tapahtumassa mukana olevilta yrityksiltä. Pääset kenties trashminaamaan tai kipsivuoren kimppuun. Voit myös tuoda mukaan yrityksesi oman haasteen ja
tattaripelto

Savonia-artikkeli: Kuivan ja kuuman kesän jälkipuinti, osa III: Lämpöä rakastavia tuhohyönteisiä ja kuivuudessa viihtyviä sienitauteja

Viime kesän kuivuudessa kasvustot olivat epätasaisia, eriaikaisia ja kärsivät stressistä. Tällaiset vastustuskyvyltään heikot kasvustot ovat aina alttiimpia taudeille. Samaan aikaan lämmin sää oli omiaan vauhdittamaan tautien ja tuholaisten kehitystä. Kasvinsuojeluseuran syyspuinti -tapahtumassa kuultiinkin mielenkiintoisia puheenvuoroja viime kasvukauden tuholais- ja tautihavainnoista. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Erja Huuselan mukaan viime kesänä vallitsivat hyvät edellytykset kasvintuhoojien lisääntymiselle: lämpö edisti
lehmä katsoo kameraan

Savonia-artikkeli: Vasikoiden pitopaikkoihin panostaminen tuo hyvinvointia ja säästöä

Vasikoiden olosuhteisiin panostamalla varmistetaan suomalaisen maidontuotannon jatkuminen kilpailukykyisenä ja turvataan terveet lähtökohdat myös kasvavalle lihanaudalle. Vasikoiden kasvuun ja terveyteen vaikuttavat oleellisesti vasikalle tarjottava ravinto ja hyvä hoito, mutta myös vasikkalan olosuhteet. Olosuhteisiin kuuluvat ilmastoinnin säätö, ilman liikenopeus, lämpötila, kosteus, kaasut, pöly, melu ja valaistus. Siinä missä hyvälaatuinen ja tarpeeksi suuri annos ternimaitoa heti syntymän
Maaperän tutkintaa

Savonia-artikkeli: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön eläinten ruokinnassa

Biosfääri-hankkeessa tarkastellaan paikallisten yritysten tuotantojen sivuvirtoja ja selvitetään niiden jatkojalostusmahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tuotannon sivuvirtoina syntyviä tuotteita ei haluta nähdä vain jätteenä, sillä ne voivat toimia arvokkaana raaka-aineena jollekin toiselle tuotteelle. Oikeanlaisen jatkojalostuksen avulla sivuvirroista on mahdollista luoda kaupallisia tuotteita ja sivuvirtana syntyvä ylimääräinen hukkatuote saa uuden käyttökohteen jonkin toisen tuotteen raaka-aineena. Samalla pystytään myös
Iso vihreä traktori, jonka vieressä poseeraa hymyilevä nainen.

Savonia-artikkeli: Biokaasun tuotannosta apua tilojen kannattavuuteen

Pohjois-Savo on karjatalous painotteinen maakunta, jossa kotieläintuotannon rakennemuutos on ollut nähtävissä viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvavina maatiloina aina jopa kaksinkertaiseksi asti. Lantaa tilat hyödyntävät sellaisenaan arvokkaana lannoitteena, väkilannoitteiden hintojen kaksin-kolminkertaistuessa viimeisen parin vuoden aikana. Oman haasteen tiloille asettaa myös tilusrakenteen huononominen peltolohkojen sijaitessa paikoin yli kymmenen kilometrin päässä päätilasta. Logistiikka aiheuttaa tiloille kustannuksia ja
kasvi etualalla, taustalla peltoa

Savonia-artikkeli: Kuivan ja kuuman kesän jälkipuinti osa II: Lämpö helli ikäviä kasvivieraita

Lämmin kesä suosi erityisesti eteläisiä rikkakasvilajeja. Viime kesänä jopa ilmiöksi nousi rikkakananhirssi: Siitä kertyi runsaasti uusia havaintoja ympäri maata. Lisäksi edellisvuosista poiketen sitä oli paikoitellen peltolohkoilla runsaasti. Ruotsinkielisen neuvontajärjestön NSL:n kasvinsuojelututkija Lotta Poikolainen piti Kasvinsuojeluseuran syyspuinti -tapahtumassa esityksen rikkakananhirssistä ja kokonaisvaltaisesta rikkakasvien hallinnasta. Terho Hyvönen Luonnonvarakeskus Lukesta puolestaan kertoi hiljattain meille saapuneista koisokasveista kehtokoisosta
Punainen apilankukka vihreää taustaa vasten.

Savonia-artikkeli: Kuivan ja kuuman kesän jälkipuinti osa I: Kevätviljat kärsivät eniten

Nyt talven tullen, on aikaa katsoa taaksepäin kuluneeseen kasvukauteen. Kesäkuun loppu ja koko heinäkuu oli tavanomaista vähäsateisempi ja lämpimämpi lähes koko Suomessa eikä Pohjois-Savo ollut poikkeus. Sateiden suhteen tosin pienipiirteistä alueellista vaihtelua oli paljon, sillä paikallisia kuuroja saatiin jonkin verran. Monin paikoin koettiin kuitenkin puolentoista kuukauden sateeton jakso yhdistettynä helteisiin. Viileään kasvukauteen sopeutuneet viljelykasvimme

Savonia-artikkeli: ISOBUS-väylän hyödyntäminen Pohjois-Savon alueella

ISOBUS-väylä on ISOBUS-standardia noudattava tiedonsiirtoväylä, jonka avulla traktori ja työkone kommunikoivat keskenään, yleensä jopa riippumatta siitä, ovatko koneet samanmerkkisiä vai ei. Tämä mahdollistaa sen, että työkonetta voidaan ohjata traktorin omalta näytöltä. Mutta paljonko tätä tekniikkaa hyödynnetään Pohjois-Savon alueella? Entä mitkä asiat ovat esteenä ISOBUS-väylän laajemmalle hyödyntämiselle? Osana SavoFarm-hanketta agrologiopiskelijat tekivät vuoden 2021 alussa selvityksen ISOBUS-väylien

Savonia-artikkeli: Nurmentuotanto Pohjois-Savossa kasvukaudella 2021 ja kokemuksia nurmen perustamisesta

Terve nurmikasvusto tuottaa hyvän sadon, sitoo hiiltä ja lisää pellon kasvukuntoa. Viljelijän kannattaa tavoitella mahdollisimman tiheää ja tervettä kasvustoa maan päällä ja pyrkiä takaamaan juuristolle hyvät olosuhteet, jolloin myös pellon kasvukunto paranee. Oheisessa artikkelissa käydään läpi vuoden 2021 havaintoja Pohjois-Savon nurmikasvustoista sekä annetaan vinkkejä hyvän nurmikasvuston perustamiseen. Havainnot kasvukauden nurmikasvustosta Pohjois-Savossa ovat tehneet ProAgrian kasviasiantuntijat.