Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!

Fysioterapeuttina edistät ja ylläpidät asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!

Savoniassa opiskelet fysioterapiatietieteenalaa, jonka keskeinen kiinnostuksen kohde on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi – erityisesti toimintakyky ja liikkuminen.

Koulutuksen myötä kehityt kuntoutuksen asiantuntijaksi ja harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä. Opit myös soveltamaan eri tieteenalojen tietoja ja taitoja.

Työssäsi fysioterapeuttina pyrit yhteistyössä asiakkaan kanssa saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen toiminta- ja liikkumiskyvyn. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään ovat fysioterapeutille tärkeitä taitoja.

Valmistuttuasi olet terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija.


Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva näyttöön perustuva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen.

Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, joissa painottuvat kuntoutusosaamisen ammatillinen kasvu sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.

Opinnoissasi opiskelet muun muassa: kuntoutumista, ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, esteettömyyttä, ergonomiaa, moniammatillista työskentelyä ja teknologian hyödyntämistä kuntoutumisessa. Kieliopinnot tukevat kansainvälisyyttäsi ja viestintätaitojasi sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus työskennellä Wellness Center Savoniassa ja erilaisissa projekteissa. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi. Voit tehdä ammattitaitoa syventävän harjoittelun Suomessa tai ulkomailla. 

Opinnäytetyössäsi pääset syventämään fysioterapeuttista osaamistasi valintasi mukaan ja kehityt asiantuntijana niin suullisessa kuin kirjallisessa viestinnässä.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.  

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonian verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.  

Valintakurssi avautuu 27.9.2023 klo 10.00 ja sulkeutuu 1.11.2023 klo 23.59. 

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakurssi on yhteinen seuraaville Savonian syksyn 2023 yhteishaun hakukohteille:

  • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kuopio
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Iisalmi
  • Sosionomi (AMK), verkkototeutus
  • Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, verkkototeutus

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea 21.9.2023 klo 15:00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 98,5 op
  • harjoittelu 56,5 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • valinnaiset opinnot 10 op

Opetuksen toteutus

Tutkinto-ohjelma toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Etäopiskelussa hyödynnetään digitaalisia opiskelumenetelmiä. Tämä luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelua Kuopiossa Microkadun kampuksella on noin 3-4 viikkoa lukukaudessa. Lähiopetus koostuu seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Harjoitteluiden pituudet lukukausittain vaihtelevat viikosta viiteen viikkoon. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.


Kuvassa Samuli Rautakorpi.

Samuli Rautakorven tarina

"Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään."

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttina voit työskennellä asiantuntijana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. 

Tehtävänimikkeesi on fysioterapeutti.