Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Fysio-
terapeutti (AMK), monimuoto-
toteutus

Terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Fysioterapeuttina edistät ja ylläpidät asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!

Savoniassa opiskelet fysioterapiatietieteenalaa, jonka keskeinen kiinnostuksen kohde on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi – erityisesti toimintakyky ja liikkuminen.

Koulutuksen myötä kehityt kuntoutuksen asiantuntijaksi ja harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä. Opit myös soveltamaan eri tieteenalojen tietoja ja taitoja.

Työssäsi fysioterapeuttina pyrit yhteistyössä asiakkaan kanssa saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen toiminta- ja liikkumiskyvyn. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään ovat fysioterapeutille tärkeitä taitoja.

Valmistuttuasi olet terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva näyttöön perustuva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen.

Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, joissa painottuvat kuntoutusosaamisen ammatillinen kasvu sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.

Opinnoissasi opiskelet muun muassa: kuntoutumista, ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, esteettömyyttä, ergonomiaa, moniammatillista työskentelyä ja teknologian hyödyntämistä kuntoutumisessa. Kieliopinnot tukevat kansainvälisyyttäsi ja viestintätaitojasi sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus työskennellä Wellness Center Savoniassa ja erilaisissa projekteissa. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi. Voit tehdä ammattitaitoa syventävän harjoittelun Suomessa tai ulkomailla. 

Opinnäytetyössäsi pääset syventämään fysioterapeuttista osaamistasi valintasi mukaan ja kehityt asiantuntijana niin suullisessa kuin kirjallisessa viestinnässä.

Samuli opiskelee fysioterapeutiksi.

Samulin tarina

”Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään.”

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttina voit työskennellä asiantuntijana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. 

Tehtävänimikkeesi on fysioterapeutti.Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Hakemista koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

***

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

Suuntautumisen valinta

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 98,5 op
  • harjoittelu 56,5 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • valinnaiset opinnot 10 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Opiskelu on päätoimista ja opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Etäopiskelussa hyödynnetään digitaalisia opiskelumenetelmiä. Tämä luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelu toteutetaan Kuopiossa Microkadun kampuksella.

Lähiviikot ovat viikot 2, 6, 11, 15 ja 19. Harjoittelua on viikot 9 ja 17.

Lähiopetus koostuu seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Harjoitteluiden pituudet lukukausittain vaihtelevat viikosta viiteen viikkoon. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.