Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Koulutuksen aikana laajennat vaativan erityistason osaamistasi. Saat valmiudet toimia itsenäisesti ja monialaisissa tiimeissä kliinisenä asiantuntijana sekä kehittäjänä omahoidon tukemisessa, kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.  Koulutus kehittää kliinistä erityisosaamistasi vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä.  

YAMK-tutkinnon (90 op) myötä uudistat ja kehität kansansairauksia sairastavan potilaan palveluita asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen, kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla. Keskeistä on tunnistaa kansansairauksia sairastavan potilaan hoidon tarpeet ja palvelukokonaisuus sekä hallita palveluohjaus – asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaten.

YAMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet koordinointi- ja konsultaatiotehtäviin sekä toiminnan kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina pääosin verkossa opiskellen, minkä lisäksi on joitakin yhteisiä lähipäiviä. Syyslukukauden 2022 aikana lähipäiviä on vain yksi; aloituspäivä 9.9.2022. Kevätlukukauden 2023 aikana lähipäiviä on 1-2, mutta ne ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettajat ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 

Tutkintonimikkeet: 

  • ensihoitaja (ylempi amk) 
  • kätilö (ylempi amk) 
  • sairaanhoitaja (ylempi amk) 
  • terveydenhoitaja (ylempi amk) 


Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot 30 op: 

  • kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 op 
  • kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op 
  • kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5 op 
  • asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op 
  • teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5 op 
  • työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 op 

Valinnaiset yhteiset opinnot 30 op 

Opinnäytetyö 30 op  


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Pääaineen valinta

Pääainevalintaa ei ole.

Pakollisten syventävien ammattiopintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi haluamiisi aihepiireihin valitsemalla valinnaisista yhteisistä opinnoista sinun urapolkuasi tukevia opintojaksoja. 

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op), valinnaisista yhteisistä opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).  

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5–3 vuodessa. 


Ihmisiä kokouksessa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Viikkokalenteri auki pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.