Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Koulutuksen aikana laajennat vaativan erityistason osaamistasi. Saat valmiudet toimia itsenäisesti ja monialaisissa tiimeissä kliinisenä asiantuntijana sekä kehittäjänä omahoidon tukemisessa, kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.  Koulutus kehittää kliinistä erityisosaamistasi vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä.  

YAMK-tutkinnon (90 op) myötä uudistat ja kehität kansansairauksia sairastavan potilaan palveluita asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen, kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla. Keskeistä on tunnistaa kansansairauksia sairastavan potilaan hoidon tarpeet ja palvelukokonaisuus sekä hallita palveluohjaus – asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaten.

YAMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet koordinointi- ja konsultaatiotehtäviin sekä toiminnan kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina pääosin verkossa opiskellen, minkä lisäksi on joitakin yhteisiä lähipäiviä. Syyslukukauden 2022 aikana lähipäiviä on vain yksi; aloituspäivä 9.9.2022. Kevätlukukauden 2023 aikana lähipäiviä on 1-2, mutta ne ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettajat ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 

Tutkintonimikkeet: 

  • ensihoitaja (ylempi amk) 
  • kätilö (ylempi amk) 
  • sairaanhoitaja (ylempi amk) 
  • terveydenhoitaja (ylempi amk) 


Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot 30 op: 

  • kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 op 
  • kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op 
  • kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5 op 
  • asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op 
  • teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5 op 
  • työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 op 

Valinnaiset yhteiset opinnot 30 op 

Opinnäytetyö 30 op  


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto ei ole opistoasteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla todistuksen antajan nimi, nimike, allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Hakijan tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 20

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 16.3.2022. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Pääainevalintaa ei ole.

Pakollisten syventävien ammattiopintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi haluamiisi aihepiireihin valitsemalla valinnaisista yhteisistä opinnoista sinun urapolkuasi tukevia opintojaksoja. 

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op), valinnaisista yhteisistä opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).  

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5–3 vuodessa. 


Ihmisiä kokouksessa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Viikkokalenteri auki pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.