Villen uratarina – Keskustelemalla kehittyy parhaiten

Opiskelin Savonia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) tutkinnon. Valmistuin joulukuussa 2021 ja tutkintonimikkeeni on tällä hetkellä sosionomi (YAMK).

Hain opiskelemaan 2019 ja aloitin opinnot 2020 tammikuussa. Hain opiskelemaan, koska halusin kehittää omia johtamisen taitojani, syventää osaamistani sosiaali- ja terveysalalla sekä päästä verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa.

Savonian opinnot palvelivat minua hyvin, opiskelu tuki työtäni ja pääsin hyödyntämään kurssien tehtävät suoraan työelämään. Koin myös, että opetus oli laadukasta. Toki etäopiskelu hieman hankaloitti verkostoitumista. Etäopiskelu oli kaikille haastava ja uusi tilanne, mutta mielestäni Savoniassa siihen reagoitiin hyvin.

Aloitin opinnot tammikuussa 2020 ja samalla sain yksikön johtajan paikan lastensuojeluyksikkö Adalmiinasta. Näin ollen opinnot olivat suoraan hyödynnettävissä työelämään. Tällä hetkellä työskentelen Onnikoti Retiisin yksikönjohtajana Kuopiossa.

Opinnot ovat antaneet minulle vahvan teoriapohjan jonka päälle voin rakentaa käytännön osaamistani johtajana. Kokonaisvaltainen ajatteluni kasvoi opintojen myötä ja sain lisämotivaatiota kehittää itseäni lisää.

Mielestäni tärkeintä opiskeluaikana on verkostoituminen useiden eri yritysten, sidosryhmien ja opiskelukavereiden kanssa. Näin pääsee kuuntelemaan toisten ajatuksia ja myös jakamaan omia ajatuksia. Keskustelemalla ihminen kehittyy parhaiten.

Ville Muttonen


Kiinnostuitko alasta? Tutustu sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin!