EMC: Lääketieteen täydennyskoulutuksen kokemuksia

Experts in Medical Computing on Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämä täydennyskoulutus, jonka päätavoitteena on valmistaa opiskelijoita tietojenkäsittelytiedetyyppiseen ongelmanratkaisumalliin lääketieteen alalla.

EMC-koulutus tarjoaa valikoiman kursseja, joiden aihepiireinä on esimerkiksi ohjelmointi, lääketieteellinen kuvantaminen ja Business Intelligence. Näistä teemoista opiskelijat voivat valita aiempaa koulutustaustaansa parhaiten täydentävät opinnot. Lisätietoja koulutusohjelmasta ja tarjolla olevista kursseista löytyy osoitteesta https://sites.uef.fi/experts-in-medical-computing/?lang=fi.

EMC-koulutus eroaa perinteisistä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoista, sillä työharjoittelulla tai projektityöllä relevantissa yrityksessä tai klinikalla on suuri rooli (30/60 op). Joulukuun 2020 uutiskirjeessä (http://link.uef.fi/m/1/10063806/p1-b20336-04919af539974199a1be5c8e4fd19fa6/1/6/56d4a1e4-dd65-4bbb-aa2d-f83f2210ad48) EMC-koulutuksen järjestäjillä oli tarkoituksena vahvistaa verkostoa yritys- ja klinikkakumppaniensa sekä opiskelijoidensa välillä. Järjestäjät kokivat, että näin harjoittelupaikkojen hankinta helpottuisi, ja kaikki osapuolet saisivat harjoittelujaksoista mahdollisimman suuren hyödyn.

Uutiskirjeessä esitellään neljä teemaa, jotka tukevat verkostoitumista sekä tiedottavat koulutusohjelman vaiheista:

  1. Virtuaaliset yritysesittelyt, joissa yrityksen edustajat voivat esimerkiksi kertoa yrityksen tyypillisistä työtehtävistä sekä niihin vaadittavista taidoista.
  2. Koulutuksen kannalta relevantit webinaarit: järjestäjien löytämien ja järjestämien webinaarien lisäksi kaivattaisiin yhteistyökumppanien suosituksia.
  3. Opiskelijatilastot: opiskelijoiden taustatietojen esittämisen toivotaan helpottavan verkostoitumista sekä harjoitteluaiheiden ideointia.
  4. Koulutuksen tulevaisuudensuunnitelmat: tarkempi kuvaus harjoitteluun liittyvästä ”match-making”-prosessista.

EMC on ESR rahoitteinen hanke 1.1.2020 – 31.12.2022, jossa opiskelijoiksi hyväksyttiin ensimmäisellä hakukerralla 37 opiskelijaa. Seuraava haku alkaa keväällä 2021. Tähän mennessä saadun palautteen perusteella koulutus on ollut hyvin relevantti ja vastaa hyvin alan haasteisiin.

Opiskelijoiden taustatietojen jakaumia diagrammissa.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Skön