Savilahtelaiset selkeyttävät innovaatioiden kaupallistamista

Savilahden alueen keskeiset toimijat ovat sopineet yhteisen toimintamallin helpottamaan rahoittajia ja innovaatioiden kaupallistajia. Yksi näistä osa-alueista on immateriaalioikeudet ja niiden ammattimainen hallinta kaupallistamisprosessin vauhdittamiseksi. Erityisesti tutkimus- ja osaamislähtöisten innovaatioiden osalta yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on selkeytetty eri organisaatioissa syntyneiden immateriaalioikeuksien ja keksintöjen tunnistamista, suojaamista ja hyödyntämistä keksijän, organisaatioiden ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Business Centerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää innovaatioiden kaupallistamista.   Kaupallistamisprosessin nopeus on yksi kaupallistamisen tärkein menestystekijä, minkä vuoksi kaikki prosessin nopeutta parantavien osa-alueiden kehittäminen on erittäin tärkeää.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimijoilla on nyt yhdenmukaiset, selkeästi kuvatut ja viestityt toimintatavat, joilla keksinnöllisyys tunnistetaan ja joiden avulla syntyneet immateriaalioikeudet voidaan siirtää kaupallistavalle taholle.

Yhdenmukainen toimintatapa selkeyttää ja nopeuttaa immateriaalioikeuksiin liittyvää etenemispolkua ja -prosessia ja oikeuksien siirtämistä kaupallistavalle taholle jatkotoimenpiteitä varten. Ekosysteemitasolla tämä on merkittävä vahvuus, joka tehostaa entisestään toimijoiden ja lupaavien tiimien kykyä kaupallistaa uusia ratkaisuja sekä samalla nostaa alueen houkuttelevuutta esimerkiksi pääomasijoittajien näkökulmasta.

Business Centerin koordinoimana keskeiset toimijat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala ovat sopineet yhdenmukaisen toimintamallin immateriaalioikeuksien tunnistamiseen, suojaamiseen ja hyödyntämiseen. Toimintamallin ja siihen liittyvät organisaatiokohtaiset ohjeet on nyt julkaistu ja ne löytyvät Business Centerin www-sivuilta.

Lisätietoja:

Jarkko Pellikka, innovaatioasiantuntija
puh. 040 723 9779, jarkko.pellikka@savonia.fi
Business Center Pohjois-Savo
Savonia-ammattikorkeakoulu