Savonia-artikkeli: Erilaisilla taustoilla erikoistumiskoulutukseen

Itäsuomalaisen biotalouden erikoistumiskoulutuksen kolmas toteutus pyörähtää käyntiin tammikuussa. Koulutuksen valintaperusteiden mukaan hakija on hakukelpoinen biotalouden erikoistumiskoulutukseen, mikäli hänellä on aikaisempi biotalouden alalle soveltuva korkeakoulututkinto olemassa.

Tällaisia selkeästi biotalouden alalle soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi maatalous- ja metsätieteellisen, luonnontieteellisen tai tekniikan alan tutkinnot.

Aiempien toteutusten opiskelijoissa on kuitenkin ollut mukana hyvin monenlaisia taustoja omaavia opiskelijoita, mikä osaltaan onkin koko biotalousalan rikkaus ja mahdollisuus.

Perinteisemmät biotalouden alat, kuten vaikkapa metsä-, ympäristö-, maatalous- ja energia-alat, ovat olleet vahvasti edustettuina edellisten opiskelijoiden taustaosaamisissa, mutta mukana on ollut myös mm. kaupallisen, teollisen ja yhteiskuntatieteellisten alojen osaajiakin. Biotalousalalla monitieteisyys onkin valttia ja siksipä biotalouden erikoistumiskoulutukseen kannattaakin hakea mukaan, vaikka oma koulutustausta ei välttämättä aivan suoraan olisikaan sieltä perinteisimmiltä biotalouden aloilta.

Tyypillisesti biotalouden erikoistumiskoulutukseen haetaan, kun halutaan

1. kerryttää osaamista biotalouden alalta (esimerkiksi biomassojen käyttöpotentiaaleista, kiertotalouden hyödyntämisestä, hiilijalanjäljen laskennasta tai vaikkapa digitalisaation mahdollisuuksista biotalouden alalla)

2. verkostoitua kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa,

3. osata johtaa biotalouden innovaatioprosesseja ja/tai

4. oppia biotalouden prosesseista ja lainsäädännöstä.

Opiskelija voi opintojensa aikana tehdä kurssivalintoja sen mukaan, mitä osaamista hän haluaa erityisesti syventää tai kartuttaa ja siksi koulutus sopiikin hyvin monenlaisista taustoista tuleville ja monenlaisille opiskelijoille. Biotalouden erikoistumiskoulutus voi ollakin oiva valinta niin osaamisen syventämisestä kiinnostuneelle tai jopa alan vaihtamista harkitsevalle.

Nykyisellä työtehtävällä tai työpaikalla ei ole merkitystä koulutukseen hakemisessa, vaan mukaan voi hakea kuka vain. Moni aikaisempien toteutusten opiskelijoista on työllistynyt opintojensa aikana, joten opinnot voivat olla oiva mahdollisuus myös päästä mukaan työelämään, mikäli tällä hetkellä työpaikkaa ei ole olemassa.

Edellisten toteutusten opiskelijat ovat kokeneet saaneensa biotalouden erikoistumiskoulutuksesta hyötyä niin omien ajatusmallien työstämisessä, verkostoitumisessa kuin omien työtehtävien kehitystyöhönkin.

– Hiili- ja öljytaloudesta pois hyppääminen vaatii uutta tapaa ajatella. Tämä koulutus on ollut jonkinlainen bioherätys, kertoo opiskelija Sari Tulila.

– BioErkon opiskelijat muodostavat verkoston, jossa on osaamista biomassan tuotannosta, logistiikasta, energiantuotannosta, sivuvirroista, hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta biotuotteiden jalostamisesta, tuotekehityksestä ja markkinoinnista, kertoo opiskelija Ismo Rouvinen.

Koulutuksen järjestäjät toivovat saavansa tulevaan toteutukseen paljon eri taustoista lähtöisin olevia, motivoituneita ja biotaloudesta kiinnostuneita hakijoita. Hae siis mukaan – hakeminen on helppoa!

Hakulomakkeisiin ja -ohjeisiin pääset klikkaamalla tästä.

Kirjoittajat:

Sini Rantanen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ulla Santti, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu