Savonia-artikkeli: Opiskeluhyvinvoinnin MoniTori-hanke sai rahoituksen

Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen sujuvaa opiskelua ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevalle MoniTori-hankkeelle. Hanke alkaa vuoden 2022 alussa ja se on jatkoa samaan teemaan kuuluvalle Suotuisa-hankkeelle.

Erityisavustus liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön huoleen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista korona-aikana. Erityisavustuksia myönnettiin yhteensä 32 hankkeelle 6 miljoonan euron verran.

Opiskelijoille on tarjolla monenlaista apua ja palveluita

Savonian MoniTori – monipaikkaisen oppimisen tuki -hanke tukee koronan myötä pysyvästi monipaikkaistuneen opiskelun sujuvaa etenemistä, opintoihin uudelleenkiinnittymistä ja tekee näkyväksi oppimisen tuen palveluja. Hankkeessa rakennetaan ekosysteemiajattelua hyödyntävä MoniTori-palvelukonsepti.

MoniTori-konsepti kokoaa oppimisen tuen palvelut aiempaa saavutettavammiksi, helpommin hyödynnettäviksi ja näkyvämmiksi. Palveluista tiedottamiseen otetaan käyttöön TUUDO-mobiilipalvelu.

MoniToria edeltävässä ja kevään 2022 ajan vielä rinnalla jatkuvassa Suotuisa-hankkeessa on vuoden 2021 aikana järjestetty opiskelijoille tarvelähtöisiä matalan kynnyksen palveluja. Hanke on mm. avannut chat-palvelun sekä rakentanut aloittavan opiskelijan sähköisen palvelu- ja tietotorin opiskelijoiden tueksi ja opintoihin kiinnittämiseksi. Opiskelijat järjestivät Hyvinvointia haalarikansalle -kampanjan, ja Sykettä-liikuntapalvelut on tarjonnut lajikokeiluja. Työn alla on parhaillaan OpinAvain- korkeakouluopiskelutaitojen aineistopaketti.

Opettajat voivat myös tehdä paljon

Lisäksi Suotuisassa on kiinnitetty huomiota opettajan pedagogisiin ratkaisuihin, jotka ovat osa jokaisen opiskelijan arkea opiskelipa tämä etänä tai kampuksella. Helmikuussa järjestetään tähän teemaan liittyvä webinaari, jossa aiheena on Learning Design ja oppimisen ilo.
Learning Design siirtää opettajan katsetta opiskelijoihin ja osaamiseen oman opettamisen suunnittelun sijaan. Opettajan pedagogiset ratkaisut ovat keskiössä itseohjautuvan opiskelun lisääntyessä ja vaikuttavat siten olennaisesti opiskelijoiden hyvinvointiin.

Sekä Suotuisa- että MoniTori-hankkeet ovat erittäin tarpeellisia ja niillä reagoidaan suureen yhteiseen huoleen. Tuoreen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan joka kolmas opiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Kuormittuneisuutta on tutkimuksen perusteella enemmän kuin koko aikuisväestössä, ja naiset voivat kaikkein huonoiten. Terveystutkimuksen tuloksista lisää klikkaamalla tästä.

Kirjoittaja:

Marja Kopeli, koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen