Ensihoidon johtamisen opinnot avasivat Marko Kolulalle ovia uuteen

Tämäkin asia voitaisiin hoitaa paremmalla / tehokkaammalla / tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Kuulostaako edellinen lausahdus työelämässä tutulta?

Työelämässä törmää lähes päivittäin tilanteisiin, jotka odottavat kehittämistä. Kuitenkin valitettavan moni asia jää kehittämättä vain siksi, ettei sille löydy sopivaa tai asiaan vihkiytynyttä asiantuntijaa. Yksi hyvä keino vaikuttaa asiaan on hankkia asiantuntemusta YAMK-opintojen avulla. Ensihoidon johtamisen YAMK-opinnoissa verkostoidut monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa sen lisäksi, että opiskelijaryhmässäsi on todennäköisesti yhteenlaskettuna yli sata vuotta työkokemusta. Mikä huikea mahdollisuus itsesi ja alan kehittämiselle!

Ensihoidon johtamisen YAMK-tutkinto avasi itselleni ovia moniin eri ensihoidon tehtäviin. Tutkinnon mahdollistamana työskentelen tällä hetkellä ensihoidon kenttäjohtajana. Kuten ensihoitoasetus linjaa: ”ensihoidon kenttäjohtajalla on oltava riittävä hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen”, niin muun muassa juuri näitä osaamisalueita Ensihoidon johtamisen YAMK-tutkinto tukee. Tutkinto antaa edellytykset myös moniin muihin asiantuntijatehtäviin. Opintojen aikana olin kiinnostunut valvontatehtävistä ja siksi hakeuduin omaehtoisesti ”työharjoitteluun” Aluehallintovirastoon. Myöhemmin yksi kurssitovereistani työllistyikin Aluehallintoviraston virkaan. Tutkinnon jälkeen ei käytännössä ole sellaista ensihoidon asiantuntijatehtävää, johon et olisi pätevä hakija.

Sinun täytyy kuitenkin muistaa, että ennen kuin pystyt johtamaan muita, sinun täytyy osata johtaa itseäsi. Opintojen kannalta se tarkoittaa, että otat opiskelijana sitä vastuuta, mitä sinulta tulevaisuuden työelämässä odotetaan. Opintosuoritukset eivät synny itsestään, mutta niiden toteuttaminen on luotu muun elämän kanssa hyvin yhteensopivaksi. Opintojaksoja suoritetaan lisäksi runsaasti ryhmissä, joten kyky joukkuepelaamiseen on oikeastaan edellytys opinnoissa pärjäämiseen – aivan kuten työelämässäkin.

Opintosi huipentuvat opinnäytetyöhön, jonka suhteen kannattaa olla kunnianhimoinen. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia valitsemaasi aihetta kansainvälisesti ja kehittyä valitsemasi aiheen ympärillä valtakunnallisesti ainutlaatuiseksi asiantuntijaksi.

Omaa opinnäytetyötäni on hyödynnetty valtakunnallisesti varsin laajasti ja siitä on pyydetty kertomaan tarkemmin monissa eri konferensseissa. Älä siis kirjoita opinnäytetyötä tällä kertaa ”uuden työntekijän perehdytyskansioksi”, vaan valitse aihe, joka sinua aidosti kiinnostaa ja joka oikeasti voi muuttaa ensihoitotyötä jopa valtakunnallisella tasolla. Suomessa ensihoitojärjestelmää on melko vähän tutkittu, joten aiheita opinnäytetyön tekemiselle on varmasti.

Kuuntele Marko Kolulan ja koulutuksen vastuuopettajan Marko Tolosen podcast, jossa käsitellään ensihoitajan profiilia ja Kolulan opinnäytetyötä

Podcast on Soundcloud-palvelussa, voit kuunnella sen tästä.

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu sosiaali- ja terveysalan opintotarjontaan!