Harri Jokisen opparin tulokset konkretisoituivat vaikuttaen nuoren ihmisen hengen pelastumiseen.

Opinnäytetyöllä voi olla yllättäviä seurauksia.

– Opinnäytetyöni tavoite oli selvittää maallikkodefibrillaattoreiden sijoittamista. Todennäköisesti tarve defibrillaattorille tulee paikassa, jossa on paljon ihmisiä, kuten yleisötilaisuudet. Tämän tiedon nojalla yleisötilaisuudessa oli defibrillaattori mukana ja sen avulla saimme pelastettua nuoren Maija-Leena Haapalan hengen, kertoo Harri.

Harrille ensihoidon johtamisen opinnoista oli paljon konkreettista hyötyä.

– Ensihoidon johtamisen YAMK-opinnot antoivat itselleni valmiuksia olla kehittämässä tulevaisuuden ensihoitoa ja näkemään tulevaisuuden haasteet uudessa valossa. YAMK-opinnot vahvistivat omaa osaamistani ensihoidon alalla, vaikka työkokemusta on vuosikymmeniä. Opinnoissa korostettiin usein verkostoitumista oman alan osaajien kesken ja sillä on merkitystä koko alan kehittämisessä, kiteyttää Harri koulutuksen parhaan annin.

Kuuntele Harrin ja Maija-leenan koko tarina podcastina:

Podcast löytyy Soundcloud palvelusta, kuuntele se tästä.
Harri Jokinen ja Maija-Leena
Harri Jokinen ja Maija-Leena

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu sosiaali- ja terveysalan opintotarjontaan!