AVEKKI luo turvallista työyhteisöä

Aggressio, väkivalta ja työstressi uhkaavat yhä useamman työssä käyvän hyvinvointia. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka neljäs sairaala- ja sote-alan työntekijä raportoi viimeisen vuoden aikana asiakkaan aiheuttamasta fyysisessä väkivalta- tai uhkatilanteesta (TTL 2019). Erilaiset uhkaavat tilanteet ovat arkipäivää myös muilla toimialoilla ja työpaikoilla.

AVEKKI on toimintatapamalli väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn, ennakointiin ja hallintaan. Teemoja ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen.

Vaikka aihe on ajankohtainen, on koulutus myös kehittynyt vuosien saatossa. Kehittämisestä ovat vastanneet Savonian AVEKKI-keskuksen työntekijät.

Hankkeesta liiketoiminnaksi

AVEKKI-toimintatapamalli on yksi Savonian menestystarinoista siinä, kuinka hanketoiminta on muutettu pysyväksi liiketoiminnaksi.

Toimintatapamalli kehitettiin AVEKKI-hankkeen aikana 2005–2008, jolloin myös ensimmäiset AVEKKI-kouluttajat valmistuivat. Toimijoina projektissa olivat Savonia-AMK (hallinnoija), Niuvanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Iisalmen ja Varkauden sairaalat, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto ja Kuopion poliisi.

– Merkittävin tekijä oli, että taustalla oli todellinen työelämätarve ja läpi hankkeen mukana oli asiantuntevia ja sitoutuneita työelämäkumppaneita. Varsinaista toteutusta edisti hyvin tehty hankesuunnitelma, jossa oli siirretty katse tulevaisuuteen. Pohjatyötä koulutusten markkinoinnille pystyttiin tekemään jo hankkeen aikana, kuvaa AVEKKI-hankkeen projektipäällikkö, nykyinen koulutuspalvelupäällikkö Seija Taattola.

Alusta saakka AVEKKI-kouluttajana toiminut Risto Lommi on samaa mieltä yhteistyön merkityksestä. – AVEKIlle oli tuolloin olemassa vahva tuki. Tällainen tarina ei ikinä mahdollistu, jos sen ympärille ei luoda laajempaa yhteistyötä. Toiminta vaatii sitoutumista ja panostusta. Mikään asia ei kehity itsestään.

– Minulle suurin arvo, kaikkialla näissä Suomen työyhteisöissä, on se, että ihminen, ne asiakkaat ja potilaat tulevat paremmin kohdatuksi. Kun ilmapiiri kehittyy ja työryhmille tulee hallinnan fiilis, se synnyttää psyykkistä ja psykologista aikuisuutta ja edistää työntekijänä toimimista. Seurauksena ihmiset tulevat oikein kohdatuksi ja hyvin hoidetuksi. Hyvän antaminen asiakkaille on se juttu, Lommi kiteyttää.

Lue lisää: https://blogi.savonia.fi/jatkuvanoppimisenvuoksi/