Englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat – Student selection for programmes conducted in English is reformed

21.10.2021   Uutiset

You can find this article in English below.

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat –yhteistyöllä kohti hakijaystävällisempää opiskelijavalintaa

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan. Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena.

Vuonna 2022 ammattikorkeakoulut toteuttavat ensimmäistä kertaa laajassa yhteistyössä koulutusaloille yhteisen digitaalisen verkossa toteutettavan valintakokeen International UAS Examin. Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä tukemaan on julkaistu ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto UASinfo.fi.

International UAS Exam – uusi yhteinen valintakoe

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa.
International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään 2.–16.3.2022 välisenä aikana. Ryhmähaastatteluun kutsutaan kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe on käytössä kaikilla eri koulutusaloilla ja se korvaa aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

UASinfo.fi-verkkosivustolta tietoa englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnoista

Ammattikorkeakoulujen yhteinen englanninkielinen verkkosivusto UASinfo.fi on julkaistu. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa englanninkielisten ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista.

Sivustolla kerrotaan englanninkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Sivustolla voi tutustua myös ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutusaloihin ja tutkintoihin. Sivusto on suunnattu englanninkielisistä ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille.

UASinfo.fi-verkkosivuston rinnalla toimii vuonna 2019 julkaistu Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto, josta löytyy tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista sekä ammattikorkeakouluopiskelusta. Sivusto toimii ammattikorkeakoulujen yhteisenä alustana viestiä opiskelijavalinnoista ja opiskelusta.

UASinfo.fi-verkkosivuston sisältöjen täydentäminen ja kehittämistyö jatkuvat myös julkaisun jälkeen. International UAS Examin tarkemmat tiedot päivitetään sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tervetuloa tutustumaan uuteen UASinfo.fi-sivustoon!

Student selection for Universities of Applied Sciences programmes conducted in English is reformed – towards more applicant-friendly student selection

Student selection procedures for Universities of Applied Sciences (UAS) study programmes conducted in English are being developed into a more uniform and streamlined direction. In recent years, several entrance exams have been in use for UAS study programmes conducted in English. From the applicant’s perspective, this has been perplexing and complicated. In 2022 UAS launch, for the first time and in close collaboration, a joint online entrance exam called the International UAS Exam. It will be used in all study fields.

A new joint website UASinfo.fi has been launched to support uniform steering and communication of student selection procedures of UAS study programmes conducted in English.

International UAS Exam – new joint entrance exam

International UAS Exam is the new joint entrance exam of Finnish UAS, to be used in selecting students to UAS study programmes leading to a degree and conducted in English. The entrance exam will be used in spring 2022 first joint application round.

International UAS Exam consists of two phases. The first phase written examination will be organised on 9.2.2022. The second phase group interviews will be organised between 2.–16.3.2022. All eligible applicants who have passed the written exam will be invited to the group interview.

The entrance exam is used in all study fields and it replaces the previous field-specific entrance exams. From the applicant’s perspective, the procedure is simpler: with a single exam, the applicant can apply to several study programmes available for application, in many study fields. An online exam may be taken anywhere in the world, and the applicant does not have to travel to Finland for it. The entrance exam assesses the applicant’s readiness for UAS studies and does not include any advance reading materials or pre-assignments.

More information on student selection for study programmes conducted in English at UASinfo.fi

A joint website in English UASinfo.fi has been launched. Its purpose is to offer information on student selection of study programmes leading to a UAS degree and conducted in English.

The website offers information on how to apply for a UAS study programme conducted in English, the selection methods and studying in UAS in general. The website is aimed at those interested in UAS study programmes conducted in English, study counsellors and all those who are interested in student selection in higher education.

Along with UASinfo.fi, Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi website offers information on student selection for UAS study programmes conducted in Finnish and Swedish, and on studying in UAS in general. The website works as a joint UAS platform for communicating on student selection and studying.

After its launch, UASinfo.fi will be further developed and new information will be added. More detailed information on International UAS Exam will be updated there by the end of 2021.

Welcome to the new UASinfo.fi website!