Healing Greenery on monialainen ja kansainvälinen opintojakso

Luontolähtöinen toiminta on ajankohtainen aihe eri maissa varhaiskasvatuksessa. Aihe nousee tarpeesta kasvattaa lapsia ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta, koska kaupungeissa asuvien lasten luontosuhde ei enää välttämättä kehity itsestään. 

Luontolähtöiset menetelmät edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua sekä vahvistavat tutkitusti lapsen immuunijärjestelmää luonnon mikrobien avulla. Varhaiskasvatuksen luontolähtöisten menetelmien yleistyminen ja ruoan tuottamisen tärkeyden tiedostaminen voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia taajamien läheisyydessä sijaitseville maatiloille.

Kansainvälistä ja monialaista yhteistyötä

Liettualaisen Kauno Kollegijan hallinnoima Healing Greenery -hanke käynnistyi neljä vuotta sitten ja hanke on järjestänyt vuosittain opiskelijoille viikon mittaisia monialaisia intensiivikursseja. Liettuassa intensiivikurssi kohdistui green care -toiminnan kehittämiseen pakolaiskeskuksessa. Virossa se kohdistui ikäihmisten palveluasumiseen.

Savonia-ammattikorkeakoulun oli tarkoitus organisoida keväällä 2020 intensiivikurssi, jonka teemana oli varhaiskasvatus ja esiopetus. Koronavirusepidemian vuoksi intensiivikurssi jouduttiin perumaan, ja järjestämään keväällä 2021 kahden viikon mittaisena verkko-opintoina (5 op).

Verkko-opinnoissa opiskeltiin Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Suomessa käytössä olevia luontolähtöisiä green care -menetelmiä.

Ohjelmassa oli luentoja eri maista. Luennot käsittelivät muun muassa luontolähtöisisä työtapoja esiopetuksessa, lasten oppimisympäristöjen suunnittelua päiväkodin ulkotiloissa ja luontoympäristöjen hyödyntämistä lasten ohjauksessa. Verkko-opintoihin osallistui yhteensä 27 opiskelijaa eri maista luonnonvara-alan, terveysalan, sosiaalialan ja maisemasuunnittelun tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijat jaettiin monialaisiin ja -kansallisiin pienryhmiin, joissa he suunnittelivat pedagogista toimintaa lapsille neljän eri vuodenajan luontolähtöisten aktiviteettien toteuttamiseksi. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat päiväkotien piha-alueita maisemasuunnittelun ohjelmalla. Verkko-opinnot toteutettiin OpenEdu.Savonia.fi-ympäristössä sekä Zoomin ja Facebookin välityksellä.

Hankkeessa mukana ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Virosta Tallinn Technical University of Applied Sciences, Institute of Service Economy at Mõdriku, Estonian University of Life Sciences, Liettuasta Kauno Kolegija ja Latviasta Kaunas ja Rīga Stradiņš University.  

Opintojakso oli merkittävä mahdollisuus kansainvälisten opintojen toteuttamiseen, green care -menetelmien yhteiseen jakamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Healing greenery -hanke on mahdollistanut opettajille monialaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön. Verkko-opinnot antoivat onnistuneen kokemuksen kansainvälisestä online-toteutuksesta. 

Lisätietoja:

Anne-Leena Juntunen, sosiaali- ja terveysalan lehtori, p. 044 785 6697, anne-leena.juntunen@savonia.fi

Katriina Pylkkänen, kotieläintuotannon ja hevostalouden lehtori, p. 044 7856 611, Katriina.Pylkkanen@savonia.fi

Susanne Hämäläinen, terveysalan lehtori, p. 044 785 6618, susanne.hamalainen@savonia.fi