Henkilöstön tuki on opiskelijalle tärkeää – Pandemian aikana yhteys opiskelijoihin on säilynyt opettajatuutoroinnin avulla

#savoniaAMK

Korkeakoulut ovat palaamassa lähiopetukseen. Pandemia-ajan mukanaan tuomien opiskeluhyvinvointi- ja oppimishaasteiden ratkominen jatkuu mutta samalla alamme yhdessä rakentaa uudenlaista, sujuvaa ja hyvinvoivaa kampusarkea.

Savonia haluaa kevään aikana tavoittaa kaikki opiskelijansa ja ohjeisti ohjaushenkilöstöään opiskelijatapaamisten toteuttamisesta. Opiskelijoiden tapaamiskierros on järjestyksessään toinen pandemia-aikana toteutettu. Teemoina opiskelijoiden ryhmätapaamisissa ovat muun muassa opintojen sujuva eteneminen, hyvinvointipalveluista tiedottaminen ja tarvittavan tuen havainnointi.

– Tärkeintä on se, että opiskelijat kutsutaan koolle ja kohdataan. Savonian toteuttaman hyvinvointikyselyn mukaan juuri koulutetun ohjaushenkilöstön antama tuki on ollut merkityksellisin tuen muoto pandemia-aikaisessa etäopiskelussa, kertoo Savonian koordinoiva opinto-ohjaaja Pirjo Venhovaara.

Pandemia-aikana opiskelijat ovat olleet etäopetuksessa ja fyysisesti eri paikoissa.

– Arkisia, tärkeitä kohtaamisia on ollut vähemmän. Tästä huolimatta Savonia-ammattikorkeakoulussa yhteys opiskelijoihin on säilynyt erityisesti tutkinto-ohjelmien arkeen nivotun opettajatuutoroinnin kautta, Venhovaara jatkaa.

Uusi mobiilipalvelu opiskeluhyvinvointipalveluiden tueksi

Opettajatuutoreiden ohella opiskeluhyvinvointityötä kampuksilla tekevät mm. opinto-ohjaajat ja korkeakoulukuraattorit. Kuraattoripalveluja halutaan kohdentaa aiempaa enemmän yhteisölliseen ja ennalta ehkäisevään tukeen.

Kynnystä ohjauspalveluihin hakeutumiseen on madallettu avaamalla chat-palvelu sekä suomen että englanninkielisille opiskelijoille. Palvelu on avoinna ma-pe klo 9–15. Kevään aikana rakennetaan opiskeluhyvinvointipalvelujen tiedotuksen tueksi Mobiilipalvelu.

Opiskeluhyvinvoinnin edistäminen ja tarveperusteisen tuen tarjoaminen ovat osa Suotuisa-hanketta. Parhaillaan toimintaansa aloittavan Monitori-hanke etsii ratkaisuja monipaikkaistuneen opiskelun pullonkauloihin. Molempia hankkeita rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.