Vuorimaisema, jossa seisoo mies.

HYSOTE-yrittäjäksi?-pilottivalmennus

#savoniaAMK

Olemme avanneet pilottivalmennuksen, jonka voit aloittaa milloin vain. Tämä non-stop valmennus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimeentulosi hankkimisesta ihmisläheisestä työstä, sinun näköisesti.

Olet kotityö-, kodinhuolto-, hyvinvointi-, sosiaali-tai terveysalan ammattilainen ja harkitset yrittäjyyttä. Olet kotityö-, kodinhuolto-, hyvinvointi- sosiaali- tai terveysalan opiskelija ja pohdit, voisiko yrittäjänä toimiminen olla tulevaisuuden mahdollisuutesi. Jos mietit yrittäjyyden mahdollisuutta, mutta tarvitset lisätietoa, rohkeutta tai tukea päätösten tekemiseksi on tämä valmennus sinua varten.

Osallistuaksesi et tarvitse aiempaa alan koulutusta tai liikeideaa.

Valmennuksen saatavuus, tavoitteet, sisältö ja laajuus

Pilottivalmennus on saatavilla 1. toukokuuta asti. Valmennuksen tavoitteena on lisätä osaamista, tietoa ja varmuutta yrittäjänä toimimiseen kotityö-, kodinhuolto-, hyvinvointi-, sosiaali- tai terveysalalla.

Valmennuksen jälkeen tiedät muun muassa enemmän toimeentulon mahdollisuuksista hyvinvointi- ja sote-alan yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Olet arvioinut omia vahvuuksiasi ja valmiuksistasi yrittäjänä, olet saanut lisää osaamista yritys- ja liikeidean kehittämiseen, tunnet alan teknologiaa ja tulevaisuusnäkymiä, sekä tiedät, mitä hyvinvointi- ja sotealan lainsäädännön reunaehdot yrittäjyydelle tarkoittavat.

Valmennus sisältää:

 • teoriaa
 • videoita
 • podcasteja
 • henkilökohtaisen valmennuksen ja sparrauksen

Valmennuksen teemoja ovat muun muassa:

 • hyvinvointialan kokonaiskuva ja mahdollisuudet
 • oman osaamisen tunnistaminen
 • idean kirkastaminen ja palvelun kehittäminen
 • asiakkaat ja kuinka saavuttaa heidät
 • kannattavuus ja talous
 • lainsäädännön vaikutukset
 • vastuullisuus ja eettisyys

Voit poimia haluamasi osat valmennuksesta, tai tehdä koko paketin. Täyden kokonaisuuden laajuus on kolme opintopistettä. Valmennus toteutetaan etänä ja verkossa. Valmennus on maksuton ja saat siitä todistuksen, joka on digitaalinen osaamismerkki.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Susanne Hämäläinen, p. 044 785 6618, susanne.hamalainen@savonia.fi

Ulla Piipponen, p. 044 785 6044, ulla.piipponen@savonia.fi

logoja, ely-keskus ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto
Logo.
Logo.