Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen turvaaminen koko Suomessa vaatii muutoksia eläinlääkärien työhön ja koulutukseen

16.07.2021   Uutiset

Kunnaneläinlääkäreiden virkoihin ja sijaisuuksiin on vähän hakijoita ja avoimia paikkoja jää täyttämättä. Haasteita on ympäri Suomea, erityisesti isompien maakuntakaupunkien ulkopuolella. Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen turvaaminen koko Suomessa vaatii muutoksia eläinlääkärien työhön ja koulutukseen. Toimenpide-ehdotuksia on pohdittu Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Eläinterveyttä ja ekonomiaa -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja eläinlääkintä- ja päivystyspalvelujen järjestämiseksi Pohjois-Savossa ja kunnaneläinlääkärin työn kiinnostavuuden parantamiseksi. Työn pohjaksi kerättiin taustatietoa, toiveita ja ehdotuksia palvelujen järjestämisestä eläinlääketieteen opiskelijoilta ja työssä jo olevilta eläinlääkäreiltä kyselytutkimuksella sekä haastattelemalla eläinlääkäreitä, ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintäpalvelujen esimiehiä ja kunnaneläinlääkäreiden asiakkaita.

Hankkeen loppuraportti on juuri julkaistu:https://etko.savonia.fi/images/ETKO/El%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4kint%C3%A4palvelujen_kehitt%C3%A4minen_Pohjois-Savossa_loppuraportti.pdf

Hankkeen rahoitti Pohjois-Savon liitto.