vihreä läpinäkyvä maapallo

Kuopiolaiset ANTI-festivaali ja Savonia mukana uudessa Luova Eurooppa -hankkeessa

#SavoniaAMK

Valokeilassa kaupunkilaislähtöinen taide- ja kulttuuritoiminta!

Uudessa kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan kaupunkien tyhjillään olevien tilojen käyttömahdollisuuksia ja innostetaan kaupunkilaisia asuinalueensa kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Tällä edistetään kaupunkien ekologista kestävää kehitystä.

Kuopiolaisen ANTI – Contemporary Art Festivalin, Savonia-ammattikorkeakoulun ja 11 eurooppalaisen kumppanin yhteistyöhankkeelle on myönnetty Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelman tuki. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana 13 kulttuuriorganisaatiota 11 eri maasta ja  kaupungista. Future DiverCities 2 -hanke toteuttaa EU-komission Uusi eurooppalainen Bauhaus-aloitetta.

Uutuusarvoa toteutukseen tuo vaikuttavuuden ennakkoarviointi, josta Savonia-ammattikorkeakouluvastaa. Ennakkoarvioinnin avulla paikallisten toimijoiden kokemusperustainen tieto saadaan ohjaamaan ja kohdentamaan hankkeen toimenpiteet vaikuttavalla tavalla. Ennakkoarvioinnin menetelmää pilotoidaan ensin Kuopiossa yhteistyössä ANTI-festivaalin kokoaman paikallisraadin kanssa, joka ideoi ja tuo tarpeita esiin taide- ja kulttuuritoimintaan Kuopion Konepajan alueelle. Kuopion oppeja hyödynnetään sen jälkeen muissa mukana olevissa 10 kaupungissa.

ANTI-festivaalin tavoitteena on järjestää Kuopion Konepajan alueella kaupunkilaislähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa ensi vuodesta alkaen hankkeen loppuun saakka. Hankkeen loppupuolella Savonia toteuttaa arviointia uudelleen, eli taide- ja kulttuuritoiminnan vaikutuksia kaupunkien ekologiseen ja kestävään kehitykseen.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Miika Kajanus
TKI-asiamies | Savonian kansainväliset hankkeet
miika.kajanus@savonia.fi / 044 785 6812