Lukuvuosi alkaa Savonialla poikkeusjärjestelyin, mutta turvallisesti toisiamme kohdaten

12.08.2021   Uutiset

– Opiskelijoiden sekä koko korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen on nyt uuden lukuvuoden alkaessa erityisen tärkeä asia, toteaa Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén. 

Alkavaa lukuvuotta valmistellaan huolestuttavassa koronatilanteessa. Syyslukukauteen lähdetään jo totutuilla terveysturvallisilla käytännöillä, mutta lähiopetusta painottaen. Huomiota kiinnitetään yhteisöllisyyden kokemisen lisäksi opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen sekä hyvinvointia tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. – Korkeakouluympäristöt ovat todetusti turvallisia ympäristöjä, sillä pystymme toimimaan kontrolloidusti, Vidgrén kertoo. Samalla hän korostaa rokotusten tärkeyttä ja rokotusten nopeuttamista opiskelijaikäryhmälle.

Savonia-ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat aloittavat Microkadun kampuksella opintonsa lähi- ja etäopiskelun yhdistelmänä. Opetusta toteutetaan syyskuun ajan vuoroviikoin lähi- ja etäopetuksena. Vastaavasti aloittavien opiskelijoiden etäviikon aikana järjestetään lähiopetusta toisen vuoden opiskelijoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille järjestetään lähiopetuksena opintojen etenemisen kannalta välttämätön opetus. 

– Järjestelyllä mahdollistetaan opetuksen toteutus terveysturvallisesti turvavälit, maskien käyttö ja käsihygienia kuitenkin huomioiden. Rokotuskattavuuden noustessa tavoitteena on siirtyä myöhemmin syksyllä normaaliin opetuksen toteutukseen, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund. 

Varkauden, Iisalmen ja Musiikkikeskuksen kampuksilla opetuksen poikkeusjärjestelyitä ei tarvita vaan opetus alkaa pääsääntöisesti lähiopetuksena. Savonian kampukset ovat avoinna ja kampusten palvelut ja tilat opiskelijoiden käytössä.

Lisätietoja: 

Mervi Vidgrén
Ammattikorkeakoulun rehtori
p. 044 7855 001