ihminen työskentelee läppärillä

Ohjelmistoautomaatio tuo helpotusta toimistotyön rutiinitehtäviin – Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus

– Tietokoneet tekevät lukuisat asiat nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset, taloushallinnon lehtori Pentti Hiltunen Savonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus, jonka opettajana Hiltunen toimii. Mistä ohjelmistoautomaatiossa on kyse?

– Ohjelmistoautomaation avulla matkitaan sitä, kun ihminen käyttää ohjelmistoja tietokoneella. Idea on, että ohjelmisto hoitaa väsymättä ja virheettömästi toistuvat ja tarkkuutta vaativat rutiininomaiset tehtävät, joita ihmisvoimin ei ole mielekästä tehdä.

Helpotusta asiakaspalveluun ja toimistotyöhön

Ohjelmistoautomaatio on jo arkielämässä vahvasti läsnä. Esimerkiksi soittaessa pankin tai vakuutusyhtiön asiakaspalvelijalle.

– Ohjelmistoautomaatio tunnistaa soittajan puhelinnumeron perusteella ja avaa tarvittavat järjestelmät soittajan tiedoilla asiakaspalvelijan näytölle.

Toinen esimerkki löytyy toimistotyöstä. Automatisoitu raportointi voi kerätä edellispäivän myynti- ja hintatiedot automaattisesti, jolloin aikaa säästyy rutiininomaisista tehtävistä. Automaatio voi myös esimerkiksi käydä katsomassa kilpailijoiden hintatietoja.

– Kun automaation avulla voidaan tehdä töitä, joita ei ihmisvoimin ole mahdollista tai järkevää tehdä, tämä voi antaa sysäyksen uusille palveluille ja liiketoimintaideoille.

Ohjelmistoautomaatiota opiskelemaan

Uudessa ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulututuksessa opiskellaan prosessien tunnistamista ja kehittämistä, muotoiluajattelua ja automaation välineitä.

– Keskeistä on oppia tunnistamaan, missä ohjelmistoautomaatiota voisi hyödyntää. Siksi koulutuksessa opiskellaan prosessien kehittämistä ja muotoiluajattelua. Myös itse automaatio on keskeisessä roolissa.

Diplomikoulutus sisältää seitsemän opintojaksoa, laajuudeltaan 3–5 opintopistettä. Suoritettuaan 30 opintopistettä opiskelija saa ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomin.

Opinnot sopivat mainiosti työssäkäyville. Diplomi toteutetaan verkko-oppimisympäristössä, eli opinnot voi suorittaa silloin kun se itselle sopii. Osassa opintojaksoissa on etänä tapahtuvaa reaaliaikaista opetusta.

Opinnot alkavat perusteista, joten erityistä tietoteknistä osaamista ei tarvita. Tietokoneen peruskäytön hallintataidot riittävät. 

– Jos omassa työssään on kiinnittänyt huomiota siihen, että automaatiolla ja nykyaikaisilla ohjelmistoilla voisi työtään kehittää, tässä on oiva paketti. Diplomiin sisältyvät opintojaksot suoritettuaan on erittäin hyvät valmiudet lähteä kehittämään prosessien ja työn automatisointia omassa organisaatiossa.

Tutustu ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomiin

Ilmoittautuminen koulutukseen sisältyville opintojaksoille käynnistyy 14. maaliskuuta. Ilmoittautumien tapahtuu avoimen amk:n koulutuskalenterin kautta. Jokaiselle diplomiin sisältyvälle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.

Lisätiedot: avoinamk@savonia.fi